3. 11., 11.00

Přednáška proběhne online, nutná rezervace.

Přednáška je určena zejména středoškolákům a dospělým se zájmem o jazyk a o fungování mozku. Ukáže něco o způsobech, jakými se dozvídáme o tom, jak je v našem mozku zakódována znalost jazyka a jak se v našich jazykových projevech odráží struktura a fungování mozku. Zmíníme se o funkci jednotlivých oblastí mozku u běžných jedinců i o poruchách jazyka v dospělosti i v dětství.

Zanechat odpověď