Web Česká škola si v příspěvku nazvaném Školy mají knihovny, ale moc se nečte všímá článku v Právu zaměřeného na dané téma.

„Jak už Právo před časem popsalo, zhruba třetina žáků druhého stupně neumí pořádně číst. Mají problém vůbec text vstřebat, natož pak porozumět jeho obsahu. Na těchto schopnostech jsou ale jakýkoli další rozvoj a poznání přímo závislé. Podle průzkumu České školní inspekce se ve 38,3 procenta výuky žáci vůbec nepídí po hlavním sdělení předloženého textu.

Průzkum také ukázal, že na většině škol se učitelé nevěnují žákům, kteří jsou se čtením pozadu. Inspekce uvedla, že jen ve 42,7 procenta hodin učitel poskytl účinnou podporu každému žáku, jehož vztah ke čtení, vytrvalost a odolnost jsou nízké.“

Celý článek na www.novinky.cz.

 

Kategorie: Čtenářství, Obecné

Zanechat odpověď