Dotaz:
Prosím o radu ohledně interpunkce. Narazila jsem na toto souvětí: Čte takové knihy, které ji baví, jelikož se týkají jejího oboru a zároveň jsou pro ni inspirující. Zde to chápu tak, že máme dvě věty vedlejší v poměru slučovacím, mezi nimi nepíšeme čárku – tedy jelikož se týkají jejího oboru a (jelikož/zároveň) jsou pro ni inspirující, obě závisejí na druhé větě v souvětí.
Myslím si ale, že je možná i tato varianta: Čte takové knihy, které ji baví, jelikož se týkají jejího oboru, a zároveň jsou pro ni inspirující. Zde bychom měli vedlejší věty v poměru slučovacím: které ji baví a zároveň jsou pro ni inspirující a mezi ně jsme vložili vedlejší větu jelikož se týkají jejího oboru.
Je moje domněnka správná, nebo je pouze jedna z těchto variant správná?
Paní A. Č.

Odpověď ASČ:
Jazyková erudice tazatelky je zjevná. Jde skutečně o případ, kdy interpunkční čárka rozhoduje o smyslu celého vyjádření. Obě varianty, které paní A. Č. uvádí, jsou možné a čárka zde skutečně rozhoduje o tom, jak dané souvětí chápat. Pro školské potřeby uvedu pět dalších příkladů, kdy napsání či nenapsání interpunkční čárky rozhoduje o sémantice sdělení. Všechny jsou vybrány z našeho tisku, jsou tedy reálné; první nich jsme již na stránkách Poradny ASČ uvedli v souvislosti s jinými dotazy:
1. Jiří řekl bratrovi, aby zbytečně nepanikařil, a vydal se hledat pomoc. Proti tomu postavme: Jiří řekl bratrovi, aby zbytečně nepanikařil a vydal se hledat pomoc. V prvním případě se vydává na pomoc Jiří, ve druhém k tomu Jiří vyzývá svého bratra.
2. Devětadvacetiletý Meak Makara nesnesl urážku od kapitána, který ho vyzval, aby šel sníst několik banánů, a vrátil se s automatickou puškou.
Pouze pokud by čárka před a vrátil se nestála, bylo by souvětí významově jednoznačné: šlo by o kapitánův rozkaz Meaku Makarovi sníst banány a vrátit se s puškou. V citované podobě se s puškou někdo vrátil, netušíme však, zda kapitán, nebo Makara – to však již není důsledek chybné interpunkce, nýbrž nešťastné stavby souvětí.
3. Úspěchy cukrovaru jsou i v Meziříčí zásluhou všech zaměstnanců – řídicích a řadových. Pro obě skupiny je tady vhodné „podhoubí“. Po většinu své existence cukrovar přitahoval zkušené zaměstnance, celá řada jich zde odborně vyrostla a zůstala této továrně věrná. Za všechny je možno uvést ředitele Aloise Janáčka, známého vynálezce a zlepšovatele(,) ing. Jindřicha Kořána nebo správce cukrovaru Jiřího Horáka.
Pokud bychom napsali interpunkční čárku za zlepšovatele, byl by vynálezcem a zlepšovatelem Alois Janáček; jestliže by zde čárka nestála, byl by vynálezcem a zlepšovatelem ing. Jindřich Kořán.
4. Citace z rozhovoru na webu Seznam.cz 14. března 2022 v 19.30:
Myslíte si, že by prezident Zeman měl povolit lidem, kteří dobrovolnicky chtějí jít na Ukrajinu bojovat, aby šli?
V podstatě jim slíbil abolici, beztrestnost při návratu. Ale je to poměrně složitá právní otázka, tudíž bych k tomu nerad zaujímal právní postoj. Velká Británie chce zasáhnout proti vojákům, kteří odešli na vlastní pěst bojovat přesně s tím argumentem, že to absolutně nepřichází do úvahy, protože by to znamenalo přímé zapojení britské armády do války.
Za slovo bojovat (v odpovědi na otázku) musí přijít čárka. Bez čárky, jak text stojí na webu, je totiž smysl souvětí tento: „Vojáci odešli bojovat na vlastní pěst s tím svým argumentem, že to (tj. odejít na vlastní pěst bojovat) nepřichází v úvahu. To je ovšem zjevný významový nonsens. Autor textu mínil zcela jistě toto: „Velká Británie chce zasáhnout proti vojákům, kteří odešli bojovat na vlastní pěst – a Velká Británie přitom argumentuje tím, že to (tj. odejít na vlastní pěst bojovat) nepřichází v úvahu.“ Pak ovšem musí stát za slovem bojovat interpunkční čárka.
5. Lodě vplouvající do přístavu se podrobí karanténě. Proti tomu: Lodě, vplouvající do přístavu, se podrobí karanténě.
První věta sděluje, že karanténě se podrobí jen ty ze všech lodí kolem přístavu, které do něj vplouvají (jde o přívlastek těsný = definující). Druhá věta praví, že karanténě se podrobí všechny lodě, neboť se tu jen mimoděk a doplňkově konstatuje, že do přístavu vplouvají všechny lodě (jde o přívlastek volný = nedefinující).

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď