Dotaz:

Prosím o objasnění pro učitele na 1. stupni, zda zvratné sloveso směje se je slovesný tvar složený či jednoduchý. Jsou literatury, které se rozcházejí.
Děkuji a jsem s pozdravem
P. H.

Odpověď ASČ:

V terminologii slovesných tvarů je skutečně dosti nepřehledno. Držel bych se zde pojetí poslední nezpochybnitelné normativní příručky, Havránkovy-Jedličkovy České mluvnice, v níž se na str. 245 (v posledním vydání z r. 1981) zcela jasně praví toto: „Zvratná podoba slovesa u tvarů určitých (myji se, přeji si) i neurčitých (mýt se, přát si) je vlastně také druh složeného tvaru, viz o ní dále.“

Na druhé straně – jako didaktik češtiny bych doporučil, aby se tento pojem na 1. stupni vůbec nezaváděl.

Jiří Kostečka

5 komentářů.

 1. Simona Wroblowská napsal:

  Mohu Vás poprosit o vysvětlení, která z vět je správná a proč? Nebo lze použít obě? (rozdíl je ve slově znala/znalá)
  Společnost je znalá problematiky. Společnost je znala problematiky. Děkuji

  • Jiří Kostečka napsal:

   Správné je znění „Společnost je znalá problematiky.“ Přídavné jméno „znalý“ se skloňuje podle vzoru mladý a má vazbu s 2. pádem.

 2. Nikola Novotná napsal:

  Všechny tvary minulého času jsou složené.

 3. Lenka Markvartová napsal:

  pracoval – jednoduchý nebo složený slovesný tvar

  • Jiří Kostečka napsal:

   Z hlediska synchronního, tedy v dnešní době, jde o tvar jednoduchý. Z hlediska diachronního, tedy s ohledem na historický vývoj češtiny, šlo o tvar složený – a to v podobě „pracoval jest“.

Zanechat odpověď