Dotaz:

Zajímalo by mne, zda je správně gramaticky a významově fráze nabitý vědomostmi.
Na diskusních fórech jsem se setkal s myšlenkou, že je to nesmysl, že člověk fakticky nemůže být
„nabouchaný“ vědomostmi až po okraj.
Pan J. S.

Odpověď ASČ:

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že v tomto dotazu se primárně nejedná o stálý pravopisný problém nabit(ý) čím (ve smyslu „plný čeho“, viz SSČ: nabitá peněženka) versus nabýt co/čeho (ve smyslu „získat co“). Neškodí jej ale připomenout, protože uživatelům naší mateřštiny tenhle rozdíl opravdu činí dlouhodobě potíže.
Spojení nabitý vědomostmi – jak ukazuje i Český národní korpus (viz V neděli děvčata odjíždějí do svých obcí nabité novými vědomostmi a energií , « vysvětluje Liana Janáčková) – není vyloučené; dodejme jen, že věta citovaná Korpusem obsahuje mluvnickou chybu ve shodě doplňku se svým řídícím podstatným jménem (správně: děvčata odjíždějí nabitá/nabita…).
Nyní k samotné věci: Dotazovaný případ nabitý vědomostmi je metafora. Podle mého názoru jde o stejný údajný (!) nesmysl, jako když někdo řekne Ten chlap letí jako blázen – a někdo mu pak na diskusním fóru vyčte, že člověk přece sám o sobě neumí létat…

Závěr:

Spojení nabit(ý) vědomostmi  je naprosto v pořádku jak po stránce pravopisné, tak významové. Jde o plně funkční a srozumitelné obrazné pojmenování. Hledat čistou formální logiku v jazykových metaforách není možné. Důležité je to, zda drtivá většina uživatelů daného jazyka metafoře rozumí. A to je – soudím – právě tento případ.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

5 komentářů.

 1. Petra Hanelová napsal:

  Dobrý den,
  myslela jsem, že to chápu, ale u této věty si nejsem jistá. Poradíte,prosím?

  „Dozvíte se, jak pokračovat dál, abyste nabyté – nabité informace zavedli do praxe.“
  Děkuju!

 2. Jiří Kostečka napsal:

  Sloveso „dobít“ nelze v dotazovaném kontextu užít: dobíjíme si – hovorově řečeno i psáno – baterky. Těžko si v tomto případě představit, že by se jednalo o metaforu, tj. že by někdo již měl nějaké zkušenosti a jel si je „dobít“, tedy doplnit.
  Souhlasím s tazatelkou, že náležitý pravopis je tento: „Jela si dobýt zkušenosti a vrátila se nabitá vědomostmi.“ Zde je metafora „nabitý vědomostmi“ plně srozumitelná.

  Musím připustit, že jazyk je jev složitý, ovšem jazykovědci za jeho složitost nemohou. Navíc je jazyk hravý a ani potenciální nositel Nobelovy ceny za lingvistiku nemůže, ba nesmí předepisovat, jak si uživatel s mateřštinou smí či nesmí hrát.

  Na druhou stranu: S čím jednoznačně nesouhlasím, je spojení „vrátila se nabytá vědomostmi“. To je zcela nečeské spojení, chybné syntakticky: lze něco/něčeho nabýt, nikoli „vrátit se nabyt/nabytý, nabyta/nabytá, nabyti/nabití atd. něčím“.

 3. Šárka napsal:

  Dobrý den. Dovolím se připojit k dotazu. Jsme s dcerou ve při, co je správně.
  Dcera: Jela si dobít zkušenosti a vrátila se nabytá vědomostmi.
  Já: Jela si dobýt zkušenosti a vrátila se nabitá vědomostmi.
  Moje vysvětlení je, že jedu získat (nabýt) zkušenosti a vracím se nabitá (metafora). Dcera vysvětlení nemá, ale prý je to tak správně dle jejich profesorky češtiny. Je možné oboje?
  Děkuji za odpověď, Šárka

Zanechat odpověď