Dotaz:

Zajímalo by mne, zda je správně gramaticky a významově fráze nabitý vědomostmi.
Na diskusních fórech jsem se setkal s myšlenkou, že je to nesmysl, že člověk fakticky nemůže být
„nabouchaný“ vědomostmi až po okraj.
Pan J. S.

Odpověď ASČ:

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že v tomto dotazu se primárně nejedná o stálý pravopisný problém nabit(ý) čím (ve smyslu „plný čeho“, viz SSČ: nabitá peněženka) versus nabýt co/čeho (ve smyslu „získat co“). Neškodí jej ale připomenout, protože uživatelům naší mateřštiny tenhle rozdíl opravdu činí dlouhodobě potíže.
Spojení nabitý vědomostmi – jak ukazuje i Český národní korpus (viz V neděli děvčata odjíždějí do svých obcí nabité novými vědomostmi a energií , « vysvětluje Liana Janáčková) – není vyloučené; dodejme jen, že věta citovaná Korpusem obsahuje mluvnickou chybu ve shodě doplňku se svým řídícím podstatným jménem (správně: děvčata odjíždějí nabitá/nabita…).
Nyní k samotné věci: Dotazovaný případ nabitý vědomostmi je metafora. Podle mého názoru jde o stejný údajný (!) nesmysl, jako když někdo řekne Ten chlap letí jako blázen – a někdo mu pak na diskusním fóru vyčte, že člověk přece sám o sobě neumí létat…

Závěr:

Spojení nabit(ý) vědomostmi  je naprosto v pořádku jak po stránce pravopisné, tak významové. Jde o plně funkční a srozumitelné obrazné pojmenování. Hledat čistou formální logiku v jazykových metaforách není možné. Důležité je to, zda drtivá většina uživatelů daného jazyka metafoře rozumí. A to je – soudím – právě tento případ.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď