Dotaz:
Ve spojení jejich pes bude zájmeno jejich určováno jako přívlastek shodný (protože stojí před podstatným jménem), nebo jako přívlastek neshodný (protože nemění tvary)?
Paní I. K.

Odpověď ASČ:
Ve spojení jejich pes je zájmeno jejich přívlastkem shodným. Na tom nic nemění fakt, že je nesklonné. Tvary se sice nemění, ale to jen proto, že jiné prostě nejsou k dispozici. Při školním výkladu se opřeme o analogii se zájmenem její, které se chová syntakticky zcela stejně jako jejich, ovšem protože má k dispozici různé tvary, projevuje se shoda na nich: její pes, /bez/ jejího psa, /k/ jejímu psovi; její psi, /bez/ jejích psů, /k/ jejím psům… Je zřejmé, že tu skutečně jde o skladebně zcela totožný jev.

Dodejme pro ilustraci opačný případ, totiž spojení přívlastku shodného disponujícího různými tvary s jeho nesklonným řídícím podstatným jménem, např. francouzský atašé, /bez/ francouzského atašé, /k/ francouzskému atašéfrancouzští atašé, /bez/ francouzských atašé, k francouzským atašé; je jasné, že i podstatné jméno atašé stojí ve 2., 3. atd. pádě, třebaže to neumí vyjádřit koncovkou. Je řídícím podstatným jménem přívlastku shodného francouzský.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ
www.ascestinaru.cz

Zanechat odpověď