Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda slovo nerost je odvozeno od slova růst (či je to jen lidová etymologie, že neroste). A druhý dotaz se týká slova bezepčí – obsahuje předponu, nebo ne? Trochu by to odporovalo významu slova, kdyby šlo o složení „bez péče“.

Předem mockrát děkuji za odpověď.
Paní L. P.

Odpověď ASČ:

Ad 1)
Ano, slovo nerost bylo skutečně utvořeno ze slovesa růsti, a to až  v době národního obrození přírodovědcem a mineralogem Janem Svatoplukem Preslem (1791–1849); má přesně ten význam, jaký tazatelka předpokládá , nejde tu o lidovou (chybnou) etymologii. (Presl zavedl mimo jiné i známá dvouslovná pojmenování anorganických sloučenin a přípony pro oxidační čísla, třebaže jich uvádí méně, než jich známe dnes.)

Ad 2)
Ač se to zdá podivné, podstatné jméno bezpečí skutečně vzniklo odvozením ze slova péče pomocí předpony (od původu předložky) bez. Sloveso péci sě totiž ve staré češtině mělo význam „starati se“: bezpečné tedy bylo to, kvůli čemu si člověk nemusel dělat starosti.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď