Dotaz:

Nemůžeme s kolegyní najít žádné vysvětlení, proč se píše v citoslovcích hihihi a chichichi měkké i. Existuje vůbec nějaký důvod?
Děkuji za odpověď, paní P. Š.

Odpověď ASČ:

Jde o letitě opakovaný dotaz, proto jej zveřejňujeme i s odpovědí.

Patrně nejzasvěcenější vysvětlení podává relativně nedávno vydaná publikace bohemistky Markéty Pravdové Jsme v češtině doma? (Academia, Praha 2012).

V ní se nejprve vyvracejí hypotézy, že jde o pozůstatek starého tradičního psaní (nejde: ve staročeských textech se obě citoslovce píší s ypsilon) nebo že měkké i se zde užívá proto, že je jakoby neutrální – odborně řečeno: bezpříznakové – oproti ypsilon (to by ale nesměly existovat varianty jako kykyryký a hyjé!).
Následně autorka uvádí hypotézu nejnadějnější, fonetickou: jde o slovo zvukomalebné – a onomatopoia se ne vždy řídí zavedenými pravidly; mluvčí pociťují dotazovaná citoslovce jako „subjektivně měkká“ a tomu odpovídá pravopis.

Dospěl jsem ke stejnému názoru. Nesouhlasím jen v tom, že tu jde o subjektivní pocit: opírám se o nesporný fakt, že neartikulovaný smích zní měkce proto, že hřbet jazyka se při něm zvedá k přednímu patru, kde se tvoří hlásky měkké, takže varianty hyhyhy/chychychy jsou s vyluzovaným zvukem ve „vizuálním rozporu“. (Na tom nic nemění fakt, že dnes se měkké i a ypsilon vyslovují v češtině úplně stejně.)

Jiří Kostečka

P. S. Dovolím si navrhnout ještě jednu motivaci tohoto psaní, i když uznávám, že je dosti subjektivní: totiž zjevnou grafickou nevzhlednost varianty s ypsilon – pohleďme ještě jednou, jak by to vypadalo: hyhyhy, chychychy. Hm…

3 komentářů.

 1. Hynek Krátký napsal:

  Dobrý den,
  problém, na který jsem narazil při výkladu tvoření slov: pokud se přídavná jména odvozená od částí dne tvoří příponou -ní (večer-ní, den-ní, noč-ní), pak by se logicky mělo psát poledn-ní ( a logicky dopoledn-ní a odpoledn-ní), v těchto slovech se však píše jedno n. Znamená to, že tato slova se tvoří příponou -í? Pokud ano, kde je pak sémantický rozdíl? Nebo jaký logický výklad této nelogičnosti existuje?

 2. Kamila napsal:

  Autorem zmíněného textu v knize Jsme v četině doma je dr. Jan Chromý.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Ano, potvrzuji, autorem hesla je Jan Chromý. M. Pravdová je editorka celého svazku a autorka jiných hesel; autorský kolektiv obnáší celkem 12 jmen. Děkuji za upozornění.
   JK

Zanechat odpověď