Následující dotaz naší poradně i odpověď uvádíme především proto, abychom ukázali, jak spletitá je naše mateřština a jak obtížné je někdy poskytnout tazateli zcela jednoznačnou odpověď. Zároveň tímto příspěvkem dokládáme rozšíření okruhu poradny ASČ i nad rámec výuky češtiny na školách, jejíž potřeby zde sledujeme primárně. Zájemci tedy mohou nadále posílat i dotazy nepedagogického rázu, včetně dotazů zaměřených na jazykovou problematiku spojenou s různými profesemi a povoláními.

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na správnost formulace slov, respektive co je v našem oboru češtinářsky správně:
dekorativní nebo dekorační malíř?
dekorativní nebo dekorační technika?
Máte prosím návrh, jak by se měl jmenovat člověk, který se zabývá těmito praktikami/technikami? Dekoratér? Nebo jinak?
Paní H. B., Cech malířů, lakýrníků a tapetářů

Odpověď ASČ
Slovníky cizích slov vymezují význam slova dekorativní jako okrasný, ozdobný; Český národní korpus (https://www.korpus.cz/) to potvrzuje spojeními jako dekorativní světla, předměty, techniky, plochy, kámen apod. Problém je (a nesporně ho cítí i tazatelka), že Korpus uvádí i řadu příkladů na naprosto stejný význam slova dekorační, např ve spojeních dekorační předměty, kosmetika, techniky. Zároveň však v ČNK nalezneme i taková spojení se slovem dekorativní, v nichž by se termín dekorační patrně nehodil, např. dekorativní vzhled, kompozice.

Je tedy zjevné, že v některých kontextech se význam obou dotazovaných termínů překrývá, tj. jsou synonymní a lze je použít variantně bez valné změny významu. O prolínání obou významů adjektiv dekorační, dekorativní svědčí i vymezení daných hesel v normativním Akademickém slovníku cizích slov: jako příklady se v něm objevují vedle sebe spojení dekorační kámen vedle dekorativní váza, ačkoli jde principiálně o týž jev. (Samo adjektivum dekorační tento slovník nedefinuje, uvádí ho jen jako odvozeninu od substantiva dekorace.)
Vzájemná záměna obou termínu však patrně není možná, či přinejmenším vhodná ve všech kontextech: Jazykový cit napovídá, že slovo dekorativní je více dynamické, vztahuje se nezřídka spíše k procesu či funkci dekorování, zatímco slovo dekorační častěji k jeho výsledku, ke statickému celkovému dojmu: srov. dekorativní vzhled (patrně lepší než *dekorační vzhled, neboť se zde akcentuje funkce dekorace, a navíc ozdobnost vzhledu je zde jakoby neustále obnovována při opakovaném pohledu na daný objekt). Podobně je tomu např. ve spojeních dekorativní technika, polohy – patrně lépe než *dekorační technika, polohy. Naopak pro spojení d. dárečky, d. kuličky lze považovat za vhodnější výraz dekorační.
Pokud jde o pojmenování dané profese, Akademický slovník cizích slov explicitně uvádí spojení dekorační malíř.

Závěry:
Za nejvhodnější se jeví tato spojení v dotazovaných jevech:
dekorační malíř;
dekorativní technika (tj. technika vytvářející dekoraci);
malíř-dekoratér.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

2 komentářů.

 1. PaH napsal:

  Dobrý den,
  prosím pěkně bylo by možné dostat stručné odůvodnění proč je v této větě vložená čárka?

  Věta:
  Jen správně použitý slogany a dobře skládaný slova do vět za sebou, tě posunou na špici mezi webákama.

  Děkuji za ochotu, prosím v diskuzi neuvádět email ani jméno.
  Herynková P.

Zanechat odpověď