Dotaz:
Ráda bych se Vás zeptala na psaní čárky v souvětí. Konkrétně mi jde o citát: Nejkrásnější okamžiky zažíváme až když na ně vzpomínáme. Je v tomto souvětí před až když čárka? Pokud zde čárka není, můžete mi prosím vysvětlit proč?
Paní R. S.

Odpověď ASČ:
Čárka sem patří, a to podle základního pravidla o oddělování vět závislých od vět řídících interpunkční čárkou. Avšak podle dílčího pravidla o posouvání čárky před první z víceslovných spojovacích výrazů napíšeme čárku již před spojku , nikoli před spojku když; správně je tedy: Nejkrásnější okamžiky zažíváme, až když na ně vzpomínáme.
Pozor však: Tohle dílčí pravidlo je zrádné tam, kde součástí víceslovného spojovacího výrazu je spojka a, např. ve větě Ohlédl se, a když bratra neviděl, zůstal stát.  Spojka a je zde totiž slučovací (Ohlédl se a zůstal stát), takže by před ní čárka normálně být neměla; v daném případě se sem přesunula z pozice před spojkou když, kde by striktně teoreticky měla stát, aby oddělila větu vedlejší vloženou.

Při výuce tohoto jevu se mně osvědčil – proti všem didaktickým pravidlům, podle nichž se nemá psát na tabuli chybná varianta, aby si ji žáci nezafixovali – tento postup: Napíši na tabuli právě onu chybnou (?) variantu *Ohlédl se a, když bratra neviděl, zůstal stát“ a následně třídě vysvětlím, že k nařízení přesunu čárky před spojku a (tj. k výše uvedené spisovné podobě Ohlédl se, a když bratra neviděl, zůstal stát) vedla jazykovědce jen a jen grafická nevzhlednost psaní čárky před jiný než první člen víceslovného spojovacího výrazu.

Jako všude v jazyce jsou však i zde nějaká ale: jestliže je spojovací výraz trojslovný,  lze většinou psát dvěma (oběma) nabízejícími se způsoby: Ohlédl se, a teprve když bratra v davu dlouho nespatřil, zastavil se vedle Ohlédl se a teprve, když bratra v davu dlouho nespatřil, zastavil se.

Nezapomeňme vždy též oddělit konec vložené věty vedlejší čárkou zprava!

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď