Z odpovědi MŠMT (ze dne 20. července 2018) na červnový dopis ASČ vyjadřující stanovisko našeho sdružení k maturitním zkouškám:

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době komunikuje k tématu ukončování středního vzdělávání s odbornou veřejností, tj. především s představiteli asociací středních škol, se zástupci vysokých škol a zaměstnavatelských svazů, dále se zřizovateli škol i s pracovníky z ostatních ministerstev, a to zejména na bázi meziresortního připomínkového řízení k prováděcí vyhlášce.

V podzimním období by pak měla začít diskuse k rozsáhlejším koncepčním změnám, které vyžadují novelizaci školského zákona, případně také ke změnám v oborové struktuře české vzdělávací soustavy. I názory odborníků na vzdělávání, ředitelů škol nebo učitelů a didaktiků jednotlivých předmětů však nejsou jednotné; předpokládáme, že případný návrh legislativních i kurikulárních změn bude dokončen v časovém horizontu několika měsíců.“

V odpovědi vypracované p. Petrou Pátkovou z oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT se neuvádí, zda budou podněty ASČ ministerstvem reflektovány. Otázkou zůstává, hodlá-li ministerstvo obecně reagovat na argumenty praktikujících učitelů a – vzhledem k tomu, že se v diskusích objevují návrhy na zásadní změny týkající se češtiny – také bohemistů z akademické sféry. 

Kategorie: Maturita

Zanechat odpověď