Článek podává přehled o typech vulgarismů, jejich genezi i jejich funkčním využití. Z historie jazyka i ze současné řečové praxe je patrno, že vulgarismy jsou takovým lexikálním subsystémem, který je ve většině jazykových útvarů nenáležitý, protože obsahově i formálně porušuje příslušné komunikační normy. Přesto vulgarismy tvoří plnohodnotnou součást celonárodního lexika, jen je třeba při jejich užívání respektovat jejich velmi rozsáhlá funkční omezení. Naopak ve velmi periferních typech komunikace je jejich užití přinejmenším pochopitelné, specifickou roli plní vulgarismy v komunikátech uměleckého stylu.

Článek ZDE.

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 1, 2016.

2 komentářů.

Zanechat odpověď