Anotace:

Lekce zaměřená na bulvární tisk slouží k základnímu seznámení s tématem a je využitelná především v hodinách mediální výchovy. Cílem lekce je jak znalostní obohacení žáků (bulvár a jeho znaky, etymologie slova bulvár, legislativa), tak formování jejich hodnotové orientace (odmítavý postoj k neetickému a protiprávnímu jednání bulvárních novinářů). Lekce začíná receptivní činností založenou na práci s konkrétním výtiskem novin (hledání důkazů pro tvrzení o náležitostech bulvárního tisku). V pokročilé části lekce jsou žáci postupně vedeni k produktivní činnosti (od jednoduchého spojování slovních dvojic a vymýšlení synonym až po tvorbu bulvární zprávy). Lekci uzavírá diskuse o povolání bulvárního novináře, kterou v případě časového deficitu může nahradit domácí úvaha.

Mgr. Pavlína Vočková (KČJL PdF UPOL): Kdy má žlutá červenou?

Další autorčiny metodické materiály např. zde, zde či zde.

Zanechat odpověď