Domy nás obvykle oslovují svou architekturou, výškou a rozlehlostí, výzdobou nebo umístěním v prostoru. Ale jsou i takové, které k nám promlouvají skutečnými slovy, vyvedenými ozdobným písmem na průčelí.

Svá jména na nás vykřikují vily Aničky, Jarmilky a Blaženky, pojmenované po ženách, za jejichž věna byly nejspíš vystavěny. Osvěta, provolává štít rodného domu Jana Masaryka. Jsou stavby technické a administrativní, které se představují strohým jazykem, jako Berndorfská továrna na kovové zboží nebo Státní pozemkový úřad, účetní departement či hned vedle Súčtovací oddělení berní správy. (…)

Zvláštní kapitolou jsou školy. Stavitelství, chemie, strojnictví – štukové nápisy na průmyslovkách jako by vzývaly múzy techniky. Smíchovské gymnázium je vyzdobeno přímo jmény věrozvěstů technického pokroku: Newton, Volta, Stephenson.

Poselství mluvících domů na stránkách Českého rozhlasu

Sloupky Štefana Švece: Údolí pohodlí; A je tam dokonce i nebe!; Zateplená zemljanka s výhledem do hlíny

Zanechat odpověď