„Brno, Brno, ……… plno!“ může si pobrukovat čtenář při listování zářijovým číslem HOSTa, neboť je tematicky zasvěceno geniu loci, literatuře a spisovatelům tohoto největšího moravského města. Začíná se exkurzem do prostoru nazvaným Brno, pokus o město, v němž Rostislav Koryčánek hodnotí architektonické a urbanistické proměny, jimiž Brno prošlo hlavně v posledních dvaceti letech. Zajímavým a zábavným experimentem je „fotokomiks o Brně ve stylu steampunku, dieselpunku, atombordelpunku, nowpanku, stonepunku, elfpunku, mtyhpunku a punkpunku“ […]