Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Jiří Brabec: Periodika a sborníky 1939–1945  Noviny, časopisy a knižní publikace, které vycházely v letech 1939–1945 za tzv. Protektorátu a česky v zahraničí, charakterizuje literární historik Jiří Brabec v jejich základním směřování, okruhu spolupracovníků a na příkladech profilujících příspěvků. Knihu tvoří abecedně řazená monografická hesla. Duchovní klima válečné doby skládají […]

Vydat první sbírku milostné poezie po šedesátce – je to nejvyšší čas? Ale ten přece není v poezii měřitelná veličina, jen jakožto božský Chronos je pouze starým příbuzným rozmarných Múz. A že se s těmito devíti děvčaty dá dělat úplně cokoliv na světě, se ví od chvíle, co je člověk člověkem. Rozmarné putování imaginárním prstem po mapách lásek a vztahů je pak jejich asi nejoblíbenější kratochvíle. S jejich vděčně přijatou pomocí vznikl také […]

Nejprve dva ohlasy na nejnovější knížku Jiřího Weinbergra a Petra Wohla – V kamenolomu má 3 kořeny (Nakl. KRIGL): Kniha (…) mě potěšila stejně jako předchozí knihy tohoto autora, které čtenáře (nebo lépe řečeno vnímatele) doslova hýčkají (mimo jiné) svým jazykovým a stylistickým bohatstvím: poezií bohatou na významy (i v titulu se objevuje polysémie), na slova cizího původu vstupující do slovních hříček se slovy domácími (krys / klitoris), na rýmová echa (důchodkyně […]

René Inquort (*1971), původně topič a údržbář, posléze knihovník a archivář v národopisném oddělení Národního muzea v Praze, následně vystudovaný filosof a religionista, středoškolský učitel latiny, dějepisu a společenských věd, spoluautor a spoluredaktor encyklopedií; po dvě desetiletí (a doposud) magistrátní úředník se zaměřením na vzdělávání dospělých. Rozhovor s autorem Nejprve ochutnávka hudební – koncert kapely HERnA – a literární (viz dvě básně níže) Padesátý (verše); obálka Jé, Er a Pradědeček (vzpomínková próza – […]

V rytmu dnů a v rytmu nocí v rytmu let a staletí v rytmu zrání, v rytmu uvadání v rytmu rozlomených pečetí v rytmu chladu, v rytmu tepla v rytmu Ráje v rytmu Pekla v rytmu stesku loučení se s tichem v rytmu chvíle ovanutí smíchem v rytmu deště a hučení horských srázů v rytmu horka, v ostnech polárního mrazu v rytmu kroků, v rytmu písně v rytmu svírající tísně […]

Zatímco matematice se ti, kdo se vyslovují k maturitní zkoušce, spíše vyhýbají (neboť jí málokdo rozumí a málokdo ji umí), o češtině „zasvěceně‟ hovoří či píše kdekdo, skoro jako o fotbale. Podle toho to ovšem také dopadá. Dost často padají vlastní góly, přičemž jejich autoři většinou ani netuší, do které brány se to právě trefili. „Výmluvné bylo, že čestný předseda Asociace středoškolských češtinářů J. Kostečka opravoval po celou dobu v […]

Nové číslo časopisu přináší v závěru obsah ročníku 64 (2013-14) a předtím v sedmi rubrikách celkem patnáct příspěvků. První z nich, kritickou reakci Roberta Ibrahima na maturitní materiál připravovaný MF Dnes, přetiskujeme. Stati a články: Robert Ibrahim: K ústní zkoušce z češtiny (Máj Karla Hynka Máchy) Václav Hozman: Má nám i dnes Karel Kryl co sdělovat? Marie Čechová: Paralingvální grafické prostředky Martin Tichý: Almanach na rok 1914 po sto letech […]