Asociace češtinářů (ASČ)

Otevřený dopis učitelských a odborných sdružení a vzdělávacích pracovišť ing. Robertu Plagovi, Ph.D., ministru školství České republiky, k novele maturitní vyhlášky

Vážený pane ministře,

podle Vašeho sdělení pro média probíhala během podzimu 2018 diskuse k maturitám, „a to jak na odborné, tak na politické úrovni“. Konkrétním výsledkem této diskuse je novela školského zákona, kterou Váš úřad v únoru 2019 předložil k meziresortnímu připomínkovému řízení. Tato novela přináší radikální návrhy, jejichž realizace by zásadně změnila podmínky, za nichž budou probíhat maturitní zkoušky. Nevíme, s kterými vzdělávacími institucemi, organizacemi či konkrétními odborníky jste podobu novely konzultoval, jsme však nuceni konstatovat, že z hlediska těch, jejichž práce se maturitní zákonná norma nejvíce týká, tedy ředitelů a učitelů středních škol, učitelů a metodiků cizích jazyků, matematiky a češtiny, žádná transparentní diskuse neproběhla. MŠMT v daném období k jednáním nepřizvalo zástupce Asociace ředitelů gymnázií, Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA, Pedagogické komory, Učitelské platformy, asociace AMATE, Asociace učitelů angličtiny ČR, Jednoty českých matematiků a fyziků, Společnosti učitelů českého jazyka a literatury, Asociace češtinářů ani odborných bohemistických pracovišť či dalších bohemistických pracovišť vysokých škol.

Tyto instituce a sdružení přitom na přípravě a realizaci nové maturity spolupracovaly či spolupracují, popř. se k podobě zkoušky kvalifikovaně vyslovují, a mají na seriózních jednáních o její podobě eminentní zájem. To samozřejmě neznamená, že se v jednotlivých aspektech jejich názory nemohou rozcházet.

Domníváme se, že maturita patří k důležitým tématům současného vzdělávacího diskurzu a že jakémukoli – už několikátému – zásahu do podoby maturitní zkoušky by měla předcházet zevrubná a široká diskuse, jež by se zabývala jejím smyslem a cíli a v návaznosti na to konkrétními obsahovými a organizačně-technickými parametry. Žádáme Vás tedy, abyste tuto – Vámi přislíbenou – diskusi neprodleně realizoval a její závěry do novely zákona promítl. 

V Praze 8. března 2019                              Za signatáře dopisu:
Mgr. Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů

K dopisu se připojili:

Asociace metodiků / Association of Teacher Educators (AMATE),
Asociace učitelů angličtiny ČR (AUA ČR),
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF),  
Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Individuálně se k dopisu připojili:

PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Mgr. Jiří Koten, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (PF UJEP v Ústí nad Labem);

PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., Mgr. Vladimíra Brčáková, Mgr. Jiří Novotný (FPE ZČU v Plzni)

Text otevřeného dopisu je také možno stáhnout ve formátu dokumentu pdf nebo obrázku jpg.

Připomínky k novele školského zákona – sdružení AMATE.

Připomínky k novele školského zákona – ASČ.

Kategorie: Články, Maturita

7 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  „AŘG nesouhlasí s navrženými změnami maturitní zkoušky, tedy redukcí zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka ve společné části na didaktický test a přesunutí ústní a písemné části zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Data Cermat ukazují jednoznačně, že hodnocení ústní zkoušky a písemné zkoušky samotnými školami výrazně ovlivňuje hodnocení výkonu žáků,“ stojí v usnesení asociace.

  Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/skolstvi/253491-omezit-statni-maturity-jen-na-didakticke-testy-reditele-gymnazii-protestuji/?fbclid=IwAR1Yh7Yp6dc4-qi_SlmCaKjIIWZj32aIVnf-SAUeQvq2ht-KwavgGXOK-O4

 2. Josef Soukal napsal:

  Cermat publikoval další informace k výsledkům maturitní zkoušky v l. 2013 – 2018:
  https://www.novamaturita.cz/maturitni-zkouska-2013-2018-vysledky-dilcich-zkousek-z-ceskeho-jazyka-a-cizich-jazyku-1404038604.html

 3. Josef Soukal napsal:

  Cituji z webu Česká škola:

  Antonín Jančařík řekl(a)…
  K podpisu dopisu se připojila i Jednota českých matematiků a fyziků. Dopis není o tom, co v novele je, či není, ale jak se k ní dospělo. Diskuze o maturitách sice probíhá, ale na MŠMT zcela nezávisle, MŠMT se jí neúčastní a jedná samostatně.

  V současné době má JČMF s MŠMT podepsanou platnou smlouvu o spolupráci. Přesto marně čekáme na poskytnutí informací ze strany MŠMT a přizvání k diskuzi. Pokud projevíme aktivitu my, pan ministr schůzku odmítne a příslušný náměstek nám odpoví, že vše již je vlastně stejně rozhodnuto. Na pracovní jednání o maturitách, které JČMF pořádala, byli zástupci MŠMT přizváni, ale nedorazili …

  10. března 2019 18:18
  https://www.blogger.com/comment.g?blogID=9043871272554960992&postID=7258904955761348356

 4. Josef Soukal napsal:

  Alespoň někdo nás v médiích neignoruje, byť tedy titulek (a nejen on) není šťastný:
  https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2754464-na-chystane-zmeny-ve-statni-maturite-si-stezuje-asociace-cestinaru-v-otevrenem-dopise

 5. Veronika Valíková napsal:

  SUČJl ovšem s předloženou novelou maturitního zákona souhlasí. Sedm let navrhujeme, aby se slohy a ústní vrátily zpět do kompetence škol.

Zanechat odpověď