Z rozhovoru pro web Řízení školy vyjímáme:

Na centrálním hodnocení maturitních slohových prací bývá kritizováno, že se hodnotí „podle tabulek“. Vážně používáte nějaké tabulky?
Pokud se snažíme o opravdu objektivní a spravedlivé hodnocení různými hodnotiteli z různých typů škol, je nezbytně nutné, abychom si stanovili určitá pravidla, podle kterých budeme všichni postupovat. Existuje veřejně dostupná hodnotící tabulka (str. 9), podle které postupujeme.

Ovšem jediná věc, která je skutečně „tabulkovatelná“, je počet pravopisných chyb. V ostatních kritériích nám hodnotící tabulka slouží spíš jako podpůrný materiál a standardizované výroky následně obdrží žák s celkovým hodnocením.

Na školeních – kterých nebylo málo – jsme procházeli velké množství textů, které spadaly do všech hodnotících pásem. Určitým způsobem jsme se tak všichni naladili na úroveň, která je od maturantů v daných oblastech očekávána.

Rozhodně to tedy není tak, že žák se ve svém textu dopustí tří odchylek od pravidelné větné stavby nebo zaujme na věc jiný úhel pohledu a podle tabulek určíme, že mu ubereme tři body. To určitě ne, každému to někdy ujede. Pokud jsou v textu i nějaké povedené obraty, samozřejmě na to bereme zřetel.

Rozhovor s Julií Hoszowskou

Zanechat odpověď