Z článku v Magazínu Univerzity Karlovy Fórum:

„Pedagogická fakulta UK otevírá od příštího akademického roku jednooborový navazující magisterský studijní program Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Program koncipovaly katedry českého jazyka a české literatury a bude nejprve otevírán v kombinované formě.“ (…)

„Nové je právě to, že zavádíme několik nových předmětů z oblasti českého jazyka i české (a světové) literatury a také řadu nových témat. Aby si čtenáři mohli udělat konkrétní představu, můžeme jmenovat třeba téma vypisované katedrou české literatury Využití biblioterapie u žáků se SVP a žáků nadaných. Dále se cíleně soustřeďujeme na bohemistické obsahy specificky zaměřené na výuku žáků se speciálními potřebami a na nadané žáky. Představte si, že budete mít v hodině českého jazyka a literatury dvacet osm takzvaných intaktních žáků, a byť jen jednoho žáka nevidomého a dalšího například s poruchou autistického spektra. Pak mnohdy nastávají takové výukové situace, kdy potřebujete ve třídě aplikovat více výukových přístupů nebo modifikovaných metod, přizpůsobit obsah učiva. Proto je naším cílem nabídnout studentům co nejkomplexnější odborný přehled, který mohou následně uplatnit ve své výuce českého jazyka a literatury na běžné škole.“

Kategorie: Výuka a škola

Zanechat odpověď