Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

262 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Milí přátelé Ateliéru živé pedagogiky a tvorby, jsme rádi, že vám opět můžeme nabídnout kurz, na kterém nám nejvíce záleží – SCHOLÉ! A to za překrásnou cenu 8 600Kč za pět víkendových setkání! (v přepočtu 122Kč/vyuč. hodinu!) díky dotaci MKČR NPO.
  Cyklus seminářů hlasu, řeči, dialogického jednání, základů herectví, divadelní improvizace, veřejného vystupování, autorského čtení a další tvorby.
  Scholé chápeme ve smyslu řeckého schole, znamenající poklid, prázdno, jehož se využívalo k návštěvě filozofických škol a „rozjímání nad světem“. Scholé představuje cyklus seminářů psychosomatiky osobního projevu v pěti na sebe navazujících dvoudenních setkáních, které mají za cíl rozvíjet autorskou a tvůrčí osobnost učitele. Jde o celostní učení prostřednictvím zkoušení psychosomatických disciplín.
  Živá pedagogika ve svém přístupu k výchově vychází z předpokladu, že osobní a osobnostní výchova skrze sebepřijetí a zvědavost sama na sebe otevírá naše skryté možnosti i talenty, postupně prohlubuje vzájemné pochopení, a tak přirozeně kultivuje schopnost vychovávat druhé.
  práce ve stabilní skupině i v menších skupinkách (pokročilí/začátečníci)
  přihlášení zde: https://www.zivapedagogika.cz/kurzy-new/48-schole/
  Těšíme se na Vás!
  Lucie, Eva a tým lektorů

  https://www.facebook.com/atelierzivepedagogiky

 2. Josef Soukal napsal:

  Šrámkova Sobotka 2023:
  Šrámkova Sobotka 1/7-8/7/2023
  téma Poslyš, jak zní: mluvená řeč, hlas a rozhlas
  https://sramkovasobotka.cz/ss67/program/

 3. Josef Soukal napsal:

  ÚTERÝ 27. ČERVNA 2023 V 19:00
  Franz Kafka & Milena Jesenská: Setkání na hranicích | Eine Begegnung an der Grenze
  Rakouské kulturní fórum v Praze

  Letos a v příštím roce se bude po celém světě oslavovat Franz Kafka. Důvodem je 140. výročí jeho narození a 100. výročí jeho úmrtí. Editor Thomas Samhaber věnoval tomuto spisovateli a jeho setkáním s Milenou Jesenskou v rakouském Gmündu knihu Begegnung an der Grenze, kterou u příležitosti jejího druhého přepracovaného vydání představí společně se svou ženou Brigitte Temper-Samhaberovou také v Praze.
  O víkendu 14. a 15. srpna 1920 se Franz Kafka a Milena Jesenská setkali v Gmündu. Toto osudové setkání obou milenců se odrazilo v Dopisech Mileně a vstoupilo tak do světové literatury. Franz Kafka dnes nepochybně patří mezi největší spisovatele 20. století, Milena Jesenská je však známa především jako „Kafkova přítelkyně“, její jedinečné eseje a spisy, její odvahu v boji proti nacismu, za nějž zaplatila životem v koncentračním táboře Ravensbrück, zná jen málokdo

 4. Josef Soukal napsal:

  ÚTERÝ 13. ČERVNA 2023 V 17:00
  Vzpomínání na emigraci / Lucie Antošíková
  Ústav pro českou literaturu AV ČR

  Anotace:
  Přednáška se bude na základě publikovaných memoárů věnovat různým aspektům a variantám vzpomínání na emigraci: vedle výběru obsahů kolektivní paměti, jež sdílejí, a formální podobě tohoto prostředkování, se v centru pozornosti ocitne sama paměť a identita emigrace. Z čeho se skládá a co zvýznamňuje? Zakládá vznik kolektivního traumatu? Jaké místo dnes – na pozadí paměťových publikací – československá emigrace zaujímá? Vzhledem ke koncepci přednáškové řady bude jednou z perspektiv i otázka genderu a vyrovnávání se s ním.

 5. Josef Soukal napsal:

  Právě vyšlo páté číslo časopisu Slovíčko, které si můžete stáhnout bezplatně na webových stránkách obecně prospěšné společnosti ADRA. Časopis je určen zejména pro děti odlišným mateřským jazykem, ale nejen pro ně.

  Páté číslo se jmenuje Hurá, prázdniny! a slavnostně jím završujeme první ročník našeho časopisu. Proto jsme se rozhodli, že si v něm trochu zavzpomínáme.

  Na co se můžete těšit? Znovu se potkáte s Petrem a Lenkou z prvního čísla časopisu, kteří mají rádi slony a kteří jsou odborníci na dobré skutky. V dojemném příběhu se dozvíte, proč už paní Smutná není smutná. Společně s našimi hrdiny se vypravíte na prázdninovou výpravu do skal a na farmu. No a samozřejmě na vás opět čeká několik hravých úkolů, krásných obrázků, trochu gramatiky a jeden z vítězných komiksů z Komiksové soutěže ADRA.
  https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/pro-vyucujici/casopis/

Zanechat odpověď