Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

223 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Online kurz – Skladba aneb vše, co potřebujete vědět, abyste ji učili s radostí, jistotou a smysluplně
  Lektor: PhDr. Martin Prošek, Ph.D

  https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-online-kurz-skladba-aneb-vse-co-potrebujete-vedet-abyste-ji-ucili-s-radosti-jistotou-a-smysluplne/psl0418icsfics.html?fbclid=IwAR2b_W9VOD6uryyXNQzI-pyKg8eF510SJAGIQHiFH8t68syGF4_inRv7kqs

  Co je to online kurz?
  Nabízíme vám nový způsob vzdělávání. Obsah kurzu (videopřednášky, pracovní materiály, materiály ke stažení, úkoly k vypracování, možnost chatu s lektorem) je zpřístupněn ve vymezeném časovém období. Kdy se budete studiu věnovat, záleží jenom na vás. Nemusíte nikam cestovat. Vyberete si sami svůj oblíbený koutek ke studiu. Koutek, kde se budete nejlépe soustředit a budete si moci z kurzu odnést co nejvíce.

  Jak to funguje?
  Objednejte se na online kurz, obratem obdržíte potvrzení o přihlášení.
  V den zahájení kurzu vám e-mailem zašleme instrukce a přístupové údaje.
  Obsah kurzu vám bude přístupný po celou dobu jeho konání.
  Kdy se budete studiu věnovat, záleží jenom na vás.
  Po absolvování všech částí a po vyplnění hodnoticího dotazníku obdržíte certifikát o absolvování kurzu.
  Co je obsahem tohoto online kurzu?
  1. část: Úvod do skladebného učiva
  2. část: Praktické syntaktické problémy – přísudek
  3. část: Praktické syntaktické problémy – předmět a příslovečné určení
  4. část: Praktické syntaktické problémy – doplněk
  5. část: Praktické syntaktické problémy – vsuvka
  Organizace kurzu
  Spuštění kurzu 14. 3. 2022 v dopoledních hodinách.
  Ukončení kurzu 27. 3. 2022 v čase 23.59.

 2. Josef Soukal napsal:

  Česká centra zvou ke sledování on-line přednášky o češtině Doc. PhDr. Lucie Saicové Římalové, Ph.D. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Mluvíme nejen slovy: O neverbální komunikaci dětí a s dětmi.
  ▶️ Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu ZOOM ve čtvrtek 17. 2. 2022 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na Facebooku Českých center: http://www.facebook.com/Ceskacentra
  ✅ Pro sledování přes platformu ZOOM se registrujte zde: https://forms.gle/wtSqHQ2VQRo52ttX6
  Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte.
  TÉMA PŘEDNÁŠKY
  Přednáška se bude zabývat neverbální komunikací u česky hovořících dětí a také v komunikaci dospělých s dětmi.
  V každém věku používáme při komunikaci kombinaci jazyka a různých neverbálních prostředků. Děti v nejranějších obdobích života se dokonce vyjadřují pouze neverbálně, např. pomocí gest, pohledu, výrazů tváře, pláče a křiku či různých zvuků. Později užívají různá gesta k označování toho, pro co zatím nemají slova, a v prvních „větách“ často spojují gesta a slova. Postupně si také osvojují rozmanitá gesta spojená s kulturou, ve které vyrůstají. I u starších dětí je neverbální komunikace zajímavá – např. to, jak se dívají nebo jak se třeba hlásí ve škole, může prozradit, co vědí nebo jak jsou si svou odpovědí jisté.
  Neverbální prostředky jsou důležité i v komunikaci dětí, u nichž osvojování jazyka neprobíhá obvyklým způsobem. Některé děti s netypickým průběhem osvojování mohou na neverbální komunikaci spoléhat více a déle než děti s průběhem typickým. V některých případech může být neverbální komunikace různým způsobem specifická.
  Přednáška se dotkne také toho, jak neverbální prostředky používají dospělí při komunikaci s dětmi. V rámci tzv. řeči orientované na dítě přizpůsobují dětem nejen svůj projev slovní, ale i např. gesta. Komunikace dospělých s dětmi se navíc průběžně proměňuje v závislosti na tom, jak se vyvíjejí schopnosti dítěte.
  PŘEDNÁŠEJÍCÍ
  Doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na současný český jazyk a zabývá se kognitivní lingvistikou, osvojováním jazyka u česky hovořících dětí a pragmatickou a stylistickou analýzou textů.
  ▶️ Záznamy předchozích přednášek o češtině můžete sledovat zde: http://www.czechcentres.cz/projekty/online-prednasky-o-cestine
  #CzechCentres #CzechCultureToTheWorld Zobrazit míň

 3. Josef Soukal napsal:

  Tisková konference k návrhu na změnu maturitní zkoušky
  https://vzdelavani21.cz/V21-21.html?news=14668&locale=cz

 4. Josef Soukal napsal:

  Pozvánka:

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  rádi bychom Vás pozvali v úterý 8. února od 17 h na přednášku PhDr. Lucie Storchové, Ph.D., která zahájí další cyklus Literárněvědného fóra. Vzhledem k situaci se jí bude možné zúčastnit pouze online, a to buď ve videokonferenci, kde bude možné se zapojit do diskuze (https://meet.google.com/ivw-mkrs-tra), nebo jako diváci na YouTube.

  Anotace přednášky
  Lucie Storchová (Filosofický ústav AV ČR / Fakulta humanitních studií UK):
  Jak se čtou dějiny humanistické literatury? Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands (2020) a jeho první reflexe

  Na podzim 2020 vyšel v nakladatelství De Gruyter první díl příručky Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands (vol. 2/1), za níž stojí početný tým badatelů, kteří se kromě dějin latinské a vernakulární literatury specializují na dějiny vědy, hudby či knižní kultury. Po více než roce se můžeme ohlédnout nejen za projektem a jeho metodologií, ale i za ohlasy, které tato kniha vyvolala. Jak se diskuse o příručce staví k její koncepci a jaká další témata otevírá? Přednáška se zaměří také na různé koncepty, jejichž pomocí se zkoumá humanistická literatura v zahraničí a jež se v posledních deseti letech stále více prosazují i v českých zemích (literární pole, interkulturní komunikace, multilingvismus ad.). Na příkladu Companionu se pokusíme ukázat, jak lze s těmito kategoriemi nakládat v případě výzkumu bohemikální literatury 16. a počátku 17. století, jaké jsou jejich limity a co mohou přinést do budoucna.

  Přehled dalších přednášek najdete na následujících stránkách:
  – letní cyklus Literárněvědné fórum
  – letní cyklus Staročeský dýchánek (přednášky začínají 1. 3. 2022)

  S přáním krásného dne a pevného zdraví

  Lenka Patoková

  Mgr. Lenka Patoková
  popularizátorka

  kancelář ÚČL
  promotion of science

  head office

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
  Institute of Czech Literature of the CAS
  Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  T +420 222 828 126, 728 889 273
  E patokova@ucl.cas.cz
  W http://www.ucl.cas.cz

Zanechat odpověď