Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

Doplnění 9. 11. 2021:

Pozvánka na panelovou diskusi Dynamické zvraty v životě jednoho českého vzdělance připravenou Společností Ferdinanda Čenského.

Fedinand Čenský

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

225 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Dobrý den, milí češtináři.
  Chcete i vy herce do své výuky? Teď už i offline
  Pozvěte si do hodiny češtiny herce, který představí povinnou literaturu zábavnou formou. Chceme přinést divadlo přímo do škol.
  Projekt Herci učí nejen češtinu podpořilo hl.m. Praha a pro pražské školy je tedy zcela zdarma. Hodiny musíme uskutečnit do 30.6.
  Pište nám rovnou na herciucinejencestinu@gmail.com, nebo na +420 606 179 458.

 2. Josef Soukal napsal:

  Z FB:

  Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  i v letošním roce srdečně zveme na konferenci Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury, tentokrát do Olomouce v termínu 12.-13. října 2021.
  Novinky pro letošní ročník:
  1. Konferenci od letošního ročníku pořádají dvě pracoviště: KČJ Pedagogické fakulty UK a KČJL Pedagogické fakulty UP, a to s ročním střídáním místa konání mezi Prahou a Olomoucí. Letos se proto konference bude konat na Pedagogické fakultě v Olomouci.
  2. Odborný zájem se od letošního ročníku rozšiřuje o didaktiku literární výchovy.
  3. Součástí konference bude mj.
  – doktorandská škola, kterou povede dr. Roman Švaříček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jejímž tématem bude metodologie kvalitativního výzkumu,
  – semináře pro učitele Výuka češtiny v současných proměnách – na okraj revizí RVP a Poezie v hodinách literární výchovy,
  – plenární přednášky zvaných hostů, konkrétně prof. Daniely Slančové z Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově (SR), prof. Tomáše Janíka z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a doc. Kláry Šeďové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
  4. Všechny nové informace ke konferenci budou zveřejňovány na webové stránce http://konference.kcjl.upol.cz/.
  Umožní-li nám to pandemická situace, po tak dlouhém čase se všichni jistě zase rádi sejdeme. Olomouc je k tomu jako stvořená! Náročná covidová doba nás ale naučila, že je možné se propojit i na dálku, takže předpokládáme také možnost on-line spojení. V nejhorším případě bychom se sešli pouze distančně, ale snad už to v říjnu nebude nutné.
  Všechny potřebné informace najdete na webové adrese: http://konference.kcjl.upol.cz/. (Informace zde budou postupně přibývat.)
  Registrace do 31. července t. r. pomocí elektronického formuláře: https://forms.gle/fT9ngJgCWGnTW9HZ8.
  Těšíme se na inspirativní setkání!
  Stanislav Štěpáník, Jaroslav Vala, Eva Hájková

 3. Josef Soukal napsal:

  Rudy Krása, hlavní hrdina Goldflamovy hry Budou vyvoláni jménem, je během druhé světové války s celou svou rodinou internován v terezínském ghettu. Vzpomínky na život před Terezínem postupně vymazává boj o přežití každého dne, nebo dokonce rezignace. Také však zůstávají drobné radosti, schopnost milovat a naděje. V režii J. A. Pitínského hlavní roli ztvárnil Luboš Veselý.

  https://vltava.rozhlas.cz/arnost-goldflam-budou-vyvolani-jmenem-baladicky-pribeh-z-terezinskeho-ghetta-5033253?fbclid=IwAR0mkpG2UKpPNs41SHHXIzL5JUNrbcCRsX3TLMWX7VtCTJ1M35WGi8AiXCE

 4. Josef Soukal napsal:

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  srdečně zveme na online přednášku Kristiny Andělové z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Di do hajzlu, ty sajrajte!“ Spor o kulturu v českém disentu, která v úterý 11. 5. uzavře jarní cyklus Literárněvědného fóra pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Přednáška začíná v 17 hodin.

  Anotace:

  Přednáška se bude zabývat známou diskuzí o povaze a úloze undergroundu, která se odvíjí od polemiky mezi Ivanem Svitákem a Ivanem Martinem Jirousem (Magorem). Název je odvozen od Magorova textu „Di do hajzlu, ty sajrajte!“, v němž kritizoval Svitákovu rétoriku za to, že se významně podobá režimní propagandě proti undergroundové kultuře. Sviták naopak obvinil underground z vulgárnosti, individualismu, egoismu a apolitičnosti. Na pozadí této diskuze se pokusí přednáška představit širší konflikt, který probíhal v disentu a týkal se především chápání různých forem odporu a pojmů „nezávislosti“ a „nezávislé kultury“ ve vztahu ke kritice komunistického režimu. Diskuze tak vyjevuje spor, který představoval jednu ze základních štěpících linií disentu – spor o „politickou“ a „nepolitickou“ politiku, ovšem i o konečné cíle disidentského hnutí a žádoucí společenské uspořádání.

  — meet.google.com/isv-rtsj-wwf (pokud se chcete zúčastnit diskuse)

  — Přednáška bude živě vysílána na YouTube kanálu ÚČL, kde pak bude k dispozici i záznam.

  — Přehled přednášek Literárněvědného fóra a Staročeského dýchánku / jaro 2021

  S přáním krásného jara

  Lenka Patoková

Zanechat odpověď