Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

 

143 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Pozvánka:

  Dobrý den,

  srdečně Vás zveme tento čtvrtek 16.1. 2020 do Knihovny Václava Havla na literárně vzpomínkový pořad Já nejsem smutný, který pořádáme u příležitosti křtu nově založené edice Hry VH do kapsy. V rámci této edice, která je určena především pedagogům, školám a mladým čtenářům, jsme aktuálně vydali hry Audience a Vernisáž (ve svazku s názvem Já nejsem smutný) a Zahradní slavnost. Edici uvede do světa fotograf Bohdan Holomíček svými vzpomínkami nad fotografiemi z doby, kdy Václav Havel své „vaňkovky“ psal.

  Bohdan Holomíček: Já nejsem smutný
  Kde:
  Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  Kdy:
  16. leden 2020, 19:00 – 21:00
  Slavnostní uvedení edice Hry VH do kapsy

  Nově založená edice Knihovny – Hry VH do kapsy – dává studentům, a nejen jim, jedinečnou možnost nosit s sebou divadelní hry Václava Havla, i když právě nemají přes rameno přehozený batoh nebo tašku. Charakterizuje ji příjemný formát, sličné, dobře čitelné písmo a především jedinečný obsah – co víc si čtenář může přát?

  První svazek edice nese název Já nejsem smutný a obsahuje Audienci a Vernisáž, tedy první dvě hry, v nichž vystupuje dnes již legendární postava Ferdinanda Vaňka.

  Knihu spolu s celou edicí uvede do světa Bohdan Holomíček svými vzpomínkami nad fotografiemi z doby, kdy Václav Havel své „vaňkovky“ psal.

  Těšíme se na setkání s Vámi,

  Barbora Grečnerová

  Vzdělávání/ Education
  Knihovna Václava Havla, o.p.s./Vaclav Havel Library
  Ostrovní 13
  110 00 Praha 1

 2. Josef Soukal napsal:

  Staročeský dýchánek v ÚČL (7. 1. 2020)

  Milí přátelé,

  dovolujeme si vás pozvat na první letošní Staročeský dýchánek, na kterém Andrea Svobodová a Kateřina Voleková z Ústavu pro jazyk český promluví na téma Řiedký jest, kto by čta je nekrhal. Biblické předmluvy ve staročeském překladu. Setkání se uskuteční v úterý 7. ledna v 17:00 v horním zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1).

  Přednáška bude věnována překladu biblických prologů, věnovacích, výkladových nebo obranných úvodů, které ve středověké Vulgátě stály před jednotlivými biblickými knihami. Bohaté dochování předmluv ve staročeských biblických pramenech svědčí o neobyčejné oblibě těchto textů, přestože jsou často převedeny z latinské předlohy neuměle a doslovně. V rámci přednášky bude představeno ediční zpracování obsahující celkem 124 předmluv z rukopisných i tištěných biblí 14. a 15. století.

  Těšíme se na vaši účast!

  S pozdravem a přáním všeho dobrého do nového roku

  Olga Sedílková

 3. Josef Soukal napsal:

  Z pozvánky ÚČL:

  Milí přátelé,

  přijďte s námi oslavit mikulášský týden a přijměte pozvání na přednášku z cyklu Staročeských dýchánků, která se bude konat příští úterý 3. prosince 2019 od 17:00 v horním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Milada Homolková z Ústavu pro jazyk český představí edici evangelních komentářů Mikuláše z Lyry a pohovoří na téma Si Lyra non lyrasset … O staročeském překladu Lyrovy Postilly.

  Francouzský minoritský teolog a univerzitní mistr Mikuláš z Lyry napsal v letech 1322/1323–1331 své největší dílo Postilla litteralis, obsahující výklad doslovného smyslu celé bible. Tento jeho text se brzy po svém vzniku dočkal velké obliby, byl hojně opisován a později také výběrově překládán do národních jazyků. K nim se řadí i stará čeština, což dosvědčuje rukopis opsaný na sklonku druhého desetiletí 15. století, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše. Přednáška se zaměří na svébytnost této památky v širších souvislostech českého předhusitského písemnictví a reformního myšlení.

  Jste srdečně zváni!

Zanechat odpověď