Počínaje 26. 3. 2017 měníme koncepci příspěvku: Nebudeme ho opakovaně vracet na hlavní stránku – na jednotlivé akce či počiny budeme upozorňovat formou komentářů.

13. 2. 

Ústav pro jazyk český AV

Vyšel slovník podkrkonošského nářečí

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška Petra Janečka „Protektorátní městský folklor mezi textem a kontextem“

31. ledna 2016

Přednáška Xaviera Galmiche „Dílo Jakuba Demla a hledání infrazvuku v poetikách 20. století“

26. ledna 2017

Vyšlo tematické číslo České literatury „Samizdat“ 

19. 1. 2017

Znovu upozorňujeme

na Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro jazyk český AV

Vychází Slovník afixů užívaných v češtině

Začíná vycházet Akademický slovník současné češtiny

20. 12.

Ústav pro českou literaturu AV

Přednáška na téma Anna Livia Plurabella česká

V úterý 10. ledna 2017 od 15:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR pronese Václav Paris (CUNY) přednášku na téma „Anna Livia Plurabella česká“.

Přednáška o české spirituální poezii: Jiří Zízler: Mezi nebem a zemí

26. ledna 2016

Katechetická sekce České biskupské konference

Seminář pro učitele SŠ na téma Bible v literatuře. Pozvánka.

26. ledna 2016 

13. 12..

Národní institut pro další vzdělávání

Prázdninová škola češtiny – soubor materiálů pro výuku žáků-cizinců

9. 12.

Ústav pro jazyk český AV

Konference: Etymologické symposion Brno 2017

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance – TEZE ZVEŘEJNĚNY

3. 12.

Časopis Naše řeč

Konference 100 let Naší řeči

ke 100 letům existence lingvistického časopisu Naše řeč, 9.–11. ledna 2017

Sdružení Zlatá Bonaventura vyhlašuje literární soutěž

na téma „připadal jsem si jako cizinec, který do onoho města zajel poprvé“
(Josef Straka: Kostel v mlze)

30. 11.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací češtinářů

Literární soutěž pro žáky a středoškoláky: Prostorem a časem 1. světové války

Ústav pro českou literaturu AV

Česká literatura 2016: první bilance

6. 12. od 17:00 se v přednáškovém sále ÚČL AV ČR uskuteční veřejná diskuse Česká literatura 2016: první bilance. Teze o literárních událostech posledních dvanácti měsíců přednesou Iva Málková a Kryštof Špidla. Diskutovat s nimi budou Karel Piorecký, Aleš Merenus a přítomné publikum. Moderuje Pavel Janáček.

FF UK

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích

Komentovaná antologie textů

Dneškem (25. 11. 2016) zahajujeme publikování aktuálních informací o akcích a počinech souvisejících s odbornou bohemistikou a bohemistickými aktivitami institucí, škol, knihoven, sdružení, nakladatelů atd. Příspěvek budeme pravidelně aktualizovat. Možnost zveřejňovat u nás informace je otevřená všem seriozním 

25. 11.

ÚČL AV

Pozvánka na Den s českou knižnicí a IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice

V úterý 29. 11. 2016 od 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. V 15:30 následuje IX. textologické kolokvium na téma Česká knižnice.

Na Den s českou knižnicí vás srdečně zvou Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host.

ÚJČ AV

Slovníky a jejich uživatelé: lexikografický workshop

Ve dnech 29.–30. 11. 2016 se bude konat workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století. Účastníci se budou moci seznámit s dosavadními výsledky práce na novém výkladovém lexikonu češtiny i s problematikou tvorby slovníků dalších, a to jak všeobecných (slovenského a slovinského), tak speciálních (nářečního, překladového, frekvenčního). Představen bude také software pro psaní slovníků Alexis, od roku 2017 volně dostupný.

 

139 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  15. LISTOPADU

  Večer české a lužickosrbské poezie
  Veřejná · Pořádá Společnost přátel Lužice / Towarstwo přećelow Serbow (SPL / TPS)
  Lužický seminář
  U Lužického semináře, Praha
  Radek Čermák a Milan Hrabal připomenou 200 let od narození první lužickosrbské básnířky Herty Wićazec a 75 let od smrti prvního modernistického básníka Jurije Chěžky, autorů, kteří se tragicky střetli s duchem doby.

  Vladimír Stibor čte ze své nejnovější básnické sbírky Dům u tekoucích vod. Dále uvede Almanach autorů Delty domovů a jeho autory.
  Vystoupí: Vladimír Stibor, Radana Šatánková, Františka Vrbenská, Alenka Klímová, Ave Aburh, Zita Malaníková, Olga Nytrová

 2. Josef Soukal napsal:

  V úterý 12. 11. 2019 od 17:00 se v horním přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 1420, Praha 1) koná další přednáška Literárněvědného fóra na téma „Literatura – média – veřejnost. Utváření moderní literární kultury v českých zemích“. Přednášku Co je a kdo má vkus (v 18. století)? prosloví Václav Smyčka.

  V 18. století se člověk měl stát „člověkem vkusu“, psalo se a četlo „dle vkusu“, hledal se dokonce „vkus všech vkusů“ jako klíč k univerzální kráse. Vkus tak nebyl podstatný pouze pro vývoj estetiky a teorii krásy, ale i jako politický pojem, nástroj kritiky, skrze který artikulovaly různé společenské vrstvy a skupiny své mocenské nároky. Právě na tento společenský, kulturní a politický rozměr diskuzí o vkusu v 18. století se zaměří tato přednáška.

 3. Josef Soukal napsal:

  V rámci festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR (11.–17. listopadu 2019) proběhne v Ústavu pro českou literaturu (Na Florenci 1420/3, Praha 1) Den otevřených dveří.
  Srdečně vás zveme na řadu zajímavých přednášek s literární tematikou, které se konají v úterý 12. listopadu v přednáškových sálech ÚČL:
  Robert Kolár: Z královny plesu nervózní matronou. K Macharově Confiteoru (12. 11., 9:00–9:45)
  Alice Jedličková: Babička s velkým a malým „b“ (12. 11., 10:00–10:45)
  Barbora Čiháková: Dílo Karla Pecky (12. 11., 11:00–11:45)
  Pavel Šidák: Vodník, kníže temnot: klasická postava české kultury (12. 11., 12:00–12:45)
  Marta Kellerová Kordíková: Na železnici dějou se věci… (12. 11., 13:00–13:45)
  Stefan Segi: Peneřina těžká dřina: hiphopové texty očima literární vědy (12. 11., 14:00–14:45)
  Podrobný program naleznete zde: http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0

 4. Josef Soukal napsal:

  Nové číslo Naší řeči:

  http://nase-rec.ujc.cas.cz/index.php?id=10

Zanechat odpověď