30.11.2022
PROŽITÉ KRIZE V NÁŘEČNÍCH NAHRÁVKÁCH NA NOVÉM WEBU VE SLOVECH
V rámci aktivity Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, řešené dialektologickým oddělením ÚJČ, jsme spustili web Ve slovech. Jeho součástí je kromě podcastu nebo zpráv o probíhajícím terénním výzkumu především zvukový archiv s nářečními nahrávkami, které reflektují vnímání válečných a jiných krizí českým obyvatelstvem v minulosti i nyní. Aktivita byla podpořena výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd.
Zobrazit více
 
30.11.2022
VYŠLA NAŠE ŘEČ 5/2022
Páté číslo Naší řeči obsahuje dva články, drobnost, recenzi a zprávu. V první studii se Jakub Sláma zamýšlí nad konstrukční gramatikou jako alternativním rámcem pro popis české slovotvorby a ve druhé Lenka Okrouhlíková zachycuje vývoj termínu český znakový jazyk. Petr Nejedlý se v drobnosti zabývá výrazem mantl. Robert Adam v podrobné recenzi rozebírá druhý díl Velké akademické gramatiky spisovné češtiny a zpráva kolektivu autorů shrnuje činnost Kruhu přátel českého jazyka v posledních třech akademických rocích. Celý obsah čísla najdete zde
Zobrazit více
 
21.11.2022
KNIŽNÍ SOUBOR BALTISTICKÝCH PRACÍ BOHUMILA VYKYPĚLA
Nová kniha Parerga Baltica nakladatelství Lincom přináší soubor textů Bohumila Vykypěla na různá baltistická témata. Jednotlivé studie se zabývají např. údajnými polskými a litevskými slovy ve staropruském slovníku, prutenismy v litevštině, rodem v baltských jazycích, komparativem v lotyštině, vztahem Louise Hjelmsleva k baltským zemím nebo vývojem spisovné litevštiny, a to i v porovnání s češtinou.Zobrazit více
 
21.11.2022
KONFERENCE K 250. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA JUNGMANNA
Ústav pro jazyk český ve spolupráci s dalšími šesti instituci připravuje konferenci Josef Jungmann: od jazyka k identitě. Mezioborová konference k 250. výročí Jungmannova narození se bude konat 20.–21. září 2023 v Praze. Jejím cílem je nově zhodnotit a prohloubit poznání Jungmannovy osobnosti a díla a jeho role při „národní kultivaci kultury“. Návrhy příspěvků můžete posílat do 31. prosince 2022. Více informací najdete zde.
Zobrazit více
 
16.11.2022
KNIHA O CÍRKEVNĚSLOVANSKÉM DĚDICTVÍ VE STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ČEŠTINĚ
Nakladatelství Lidové noviny právě vyšla kniha kolektivu autorů z etymologického oddělení Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině. Věnuje se zejména otázce možných církevněslovanských stop ve slovní zásobě staré češtiny a možného vlivu církevněslovanského biblického překladu na staročeský biblický překlad i konceptuálnímu vlivu církevní slovanštiny na představu o jazyce v té době.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jak zní tvar 2. pádu množného čísla slova fotovoltaika;
jestli má přídavné jméno oboupohlavní také variantu oboupohlavný, a pokud ano, zda obě podoby znamenají totéž;
jakou podobu má přídavné jméno utvořené od zeměpisného jména Jaroslavl;
a jaké argumenty podporují alternativní zápisy slova expertiza, tedy expertíza a expertýza.
Další novinky:
Blog Novinky z excerpce v listopadu přinesl pět nových příspěvků.
Martina Ireinová v Nočním Mikrofóru ČRo Dvojka hovořila o nářečích češtiny, o tom, jak vznikala a jak se vyvíjela, i o tom, jestli lze odhadovat jejich budoucnost.
Lucie Jílková komentovala pro web Antiyoutuber užívání češtiny na sociálních sítích.
Martin Prošek byl hostem pořadu Káva o čtvrté ČRo Dvojka, věnovaného tentokrát tématu vyprávění, a pro plzeňský rozhlas připravil dva nové jazykové koutky – jeden o tom, že přívlastek může být i jednopísmenný, druhý o chalupařeníchalupářství a chalupnictví.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď