Aktuality
Vyšla Naše řeč 3/2023
Z Jazykovědných aktualit 1–2/2023
Otázky recenzního řízení: výzva k zasílání příspěvků
25.7.2023
VYŠLA NAŠE ŘEČ 3/2023
Ve třetím čísle Naší řeči najdete dva články, drobnost, recenzi a zprávu. Edita Schejbalová a Robert Adam se v prvním článku věnují analýze nestandardních vazeb výrazů krom(ě) a mimo, ve druhé studii se Markéta Lopatková a Václava Kettnetová v reakci na text Jiřího Perglera (Naše řeč 4/2022) vyjadřují k modelování reciprocity v teoretickém popisu češtiny. Vladimír Salač se v drobnosti na příkladu pojmenování Keltové a Germáni zaměřil na psaní velkých písmen v názvech etnik a umělých myšlenkových konstruktů.
Zobrazit více
 
17.7.2023
Z JAZYKOVĚDNÝCH AKTUALIT 1–2/2023
Právě vyšly nové Jazykovědné aktuality. Klára Dvořáková v nich recenzuje knihu Slovenčina na každý den, čerpající z činnosti slovenské jazykové poradny, a Martina Zirhutová představuje a hodnotí publikaci ostravských autorů Od etymologie ke krajině. Onomastika pro 21. století. Do rubriky Kronika přispěly mj. Sylva Nzimba zprávou o dokulilovském seminář Jazykovědného sdružení, Lucie Jílková narozeninovým medailonkem Jiřího Zemana a Jana Hoffmannová vzpomínkou na Stanisława Gajdu. Celé dvojčíslo najdete zde.
Zobrazit více
 
4.7.2023
OTÁZKY RECENZNÍHO ŘÍZENÍ: VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Redakce časopisu Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do diskusního čísla 5/2023, které se bude věnovat problematice recenzního řízení. Vítány jsou příspěvky probírající zejména otázky posuzovatelské i redakční praxe, etických zásad a kritérií, a to z perspektivy domácích i zahraničních periodik, z hlediska autorů, recenzentů i redakcí. Výzva ve formátu pdf je ke stažení zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jak se vyslovuje tvar muzei (7. p. mn. č. slova muzeum);
zda je lepší zapsat číslovku píkrát pomocí symbolu π dohromady (πkrát), nebo se spojovníkem (π-krát);
jestli se má příjmení typu Schiller ve spojení s plně vypsaným rodným jménem zkracovat na S., nebo Sch.;
jestli je kopule totéž co kupole;
že vzory podstatných jmen jsou záležitostí didaktické tradice, nikoli kodifikace. 
Na blogu Novinky z excerpce se psalo:
karburátorumanuálním sytičitříhrnku nebo foukačce a také o tom, jak se v jazyce odráží vývoj automobilového průmyslu.
Další novinky:
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas pět jazykových koutků – o zajímavostech některých názvů cyklostezek, o slovu půjčovenský, o zájmenech všechen a všecek, o tvaru pouzí a o některých anglicismech.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď