Aktuality
28.3.2022
VYŠEL DRUHÝ DÍL VELKÉ AKADEMICKÉ GRAMATIKY SPISOVNÉ ČEŠTINY
V nakladatelství Academia právě vyšel druhý ze čtyř dílů Velké akademické gramatiky spisovné češtiny Františka Štíchy a kol., věnovaný morfologii. Poprvé v dějinách českého gramatikopisectví je do mluvnice zařazeno soustavné poučení o homonymii v oblasti morfologie a v samostatném oddílu je podán detailní popis a výklad reflexivních sloves. V rámci morfologických kategorií je rozsáhle představena široká oblast slovesného vidu.
Zobrazit více
 
28.3.2022
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 83, 2022, č. 1) se Ivana Bozděchová a Aleš Klégr zabývají pseudoanglicismy, tj. neologismy vytvořenými na bázi angličtiny teprve v cílovém jazyce. Jakub Kopecký zkoumá míšení žánrů, diskurzů a autorských identit v autobiografických dokumentárních filmech. Kompletní obsah čísla naleznete zde.
Zobrazit více
 
23.3.2022
POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU
Kamila Smejkalová vystoupí v pátek 1. dubna od 10:50 s online přednáškou Co mají společného VEČERNÍČEK, JEŽÍŠEK a GOLEM aneb Velké písmeno jako signál vlastního jména. Přednášku pořádají Katedra českého jazyka FF OU a ostravská pobočka Jazykovědného sdružení ČR a zúčastnit se jí můžete zde.
Zobrazit více
 
18.3.2022
NOVÁ KNIŽNÍ ŘADA PRAMENY ČESKÉ ETYMOLOGIE
V Nakladatelství Lidové noviny vznikla nová řada publikací Prameny české etymologie, přinášející výbory z díla a bibliografie zajímavých postav české etymologie v péči editorů Bohumila Vykypěla a Víta Bočka. Smyslem řady je osvěžení dnešní etymologické práce z pramenů práce minulé. Prvními dvěma svazky jsou Tři příspěvky k slovanské etymologii Václava Poláka a Slova a věci. Etymologické etudy Žofie Šarapatkové.
Zobrazit více
 
16.3.2022
VYŠLA NAŠE ŘEČ 1/2022
V prvním letošním čísle časopisu Naše řeč najdete dva články. V jednom se Richard Straberger zamýšlí nad tím, zda je dům z kamení a cihel kameno-cihlový, nebo kamenno(-)cihlový, ve druhém se Marie Pavlásková věnuje významu spojení zdravý (selskýrozum. Následuje recenze na knihu The Power of Speech a dvě zprávy, o studentských stážích v ÚJČ a k jubileu Olgy Müllerové. Jakub Sláma se v rubrice Drobnosti zaměřil na různá užití slova lomeno. Celý obsah čísla najdete zde.
Zobrazit více
 
14.3.2022
JANA HOFFMANNOVÁ ČESTNOU DOKTORKOU OPOLSKÉ UNIVERZITY
Prof. dr. hab. Marek Masnyk, rektor Univerzity Opole, udělil 10. března 2022 prof. PhDr. Janě Hoffmannové, DrSc., titul doctor honoris causa. Prof. Hoffmannová při té příležitosti pronesla přednášku o jazykovém a stylovém míšení. V prostorách univerzity byla uspořádána výstavka představující její osobnost. Paní profesorce k udělení titulu upřímně gratulujeme.
Zobrazit více
 
14.3.2022
DEKLARACE ČESKÉHO KOMITÉTU SLAVISTŮ PROTI VÁLCE NA UKRAJINĚ
Ústav pro jazyk český AV ČR podporuje deklaraci Českého komitétu slavistů proti válce na Ukrajině. Její znění najdete zde.
Zobrazit více
 
9.3.2022
POZVÁNKA NA ONLINE PŘEDNÁŠKU
Ústav pro jazyk český AV ČR a Česká centra vás zvou ke sledování online přednášky „Mohu zažádat o změnu kodifikace?“ aneb Kodifikace a kodifikační příručky pohledem lingvistů i běžných uživatelů jazyka, kterou prosloví Hana Mžourková. Přednáška bude vysílána přes platformu ZOOM (registrace zde) ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 18 hodin. Stream přednášky bude živě vysílán také na facebooku Českých center. Podrobnou anotaci naleznete zde.
Zobrazit více
 
9.3.2022
VYŠEL VÝBOR Z DÍLA OLGY MÜLLEROVÉ
Nakladatelství Lidové noviny právě vydalo knihu Dialog a mluvená čeština. Výbor z textů dlouholeté pracovnice ÚJČ Olgy Müllerové z let 1966–2010 obsahuje na třicet studií věnovaných výzkumu mluvené češtiny a jejího fungování v komunikaci. Ty jsou rozděleny do pěti oddílů věnovaných výstavbě dialogu, sociálněpsychologickým aspektům dialogů, syntaxi mluvených projevů, typologii dialogů a mluvených projevů a mediálním dialogům. Knihu edičně připravili Jana Hoffmannová, Lucie Jílková a Petr Kaderka. Ukázku najdete zde.
Zobrazit více
 
3.3.2022
DVACÁTÝ SEŠIT ETYMOLOGICKÉHO SLOVNÍKU JAZYKA STAROSLOVĚNSKÉHO
Začátkem roku 2022 vyšel další, už dvacátý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, který vzniká v etymologickém oddělení ÚJČ. Jde o první ze dvou posledních sešitů tohoto slovníku, které zahrnují rejstříky veškerých slov uvedených v heslech všech devatenácti sešitů ESJS. Dvacátý sešit obsahuje rejstříky slov staroslověnských, praslovanských a slov ze všech ostatních slovanských jazyků.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jak se jmenuje hlavní město Ukrajiny a jaké jméno se pro něj používá v češtině;
jak vyřešit formulaci věty typu Jitčini/Jitčiny kamarádky a kamarádi byli spokojení;
jestli děti jedí ve škole svačinu o přestávce, nebo o přestávku (a kde);
proč někteří mluvčí češtiny vyslovují anglické jméno Robert jako [roubrt], a ne náležitě jako [robrt];
jak vyslovovat jméno někdejšího norského krále, zapisované jako Olaf V. nebo Olav V.;
která česká podoba jména indiánského kmene Cherokee (ČerokézovéČerokíovéCherokeeové aj.) je nejvhodnější;
co si počít se školní úlohou na vytvoření přídavného jména od spojení za sklem a proč zasklený není dobré řešení;
zda čekat, že v polévce s těstovinou bude těstovina plavat jen jedna, a kde se bere ono jednotné číslo;
a jestli je lepší napsat Hana zvedla ruce a mávala jimi, nebo … a mávala jima.
Další novinky:
Michaela Lišková z oddělení současné lexikologie a lexikografie komentovala pro pořad Víkend televize Nova neologismy pandemického období.
Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky byla hostem podcastu ostravské bohemistiky Z Čejovny.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď