30.6.2021 VÝBOR TEXTŮ LUDMILY PACNEROVÉ
Bohumil Vykypěl z etymologického oddělení připravil publikaci Bohemia Glagolitica (Nakladatelství Lidové noviny, 2021). Jedná se o výbor prací přední české filoložky Ludmily Pacnerové (1925–2008) na téma hlaholicí psaných staročeských památek a vůbec církevněslovanské kultury a písemnictví v českých zemích. Vedle šesti autorčiných textů je zde vydána také její kompletní bibliografie.
Zobrazit více
 
30.6.2021 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VÝUCE AKADEMICKÉHO PSANÍ
Centrum akademického psaní kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádají 10. mezinárodní konferenci Evropské asociace pro výuku odborného psaní (European Association for Teaching Academic Writing – EATAW), která se uskuteční online ve dnech 7. 7. – 8. 7. 2021. Konference s tématem odborného psaní, jež bylo v českém prostředí dosud opomíjené a na rozdíl od anglosaských zemí neexistuje jako samostatný studijní obor, je tak vůbec první odbornou akcí tohoto druhu pořádanou českými institucemi.
Zobrazit více
 
29.6.2021 LIPNICKÁ BIBLE (1421): KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE A POZVÁNKA NA VÝSTAVU
U příležitosti šestistého výročí dokončení Lipnické bible (1421) vyšla kolektivní monografie věnovaná tomuto latinskému rukopisu s názvem Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku. Na monografii se kapitolou o českých biblických překladech počátku 15. století podílely pracovnice oddělení vývoje jazyka ÚJČ. Do konce srpna je možné navštívit výstavu na hradě Lipnice, kde je k vidění originál Lipnické bible, zapůjčený z Muzea Bible ve Washingtonu, D.C. Lipnické bibli jsou věnovány internetové stránky, kde je možné si rukopis virtuálně prolistovat. Další informace jsou dostupné též na facebookových stránkách.
Zobrazit více
 
29.6.2021 PODCAST STRATEGIE AV21
Ústav pro jazyk český je od letošního roku zapojen do 24. programu Strategie Akademie věd ČR s názvem Odolná společnost pro 21. století. Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo může čelit ve 21. století. V rámci tohoto programu byl vytvořen podcast Sylva sylvarum. První díl je věnován slovu rezilience.
Zobrazit více
 
28.6.2021 SBORNÍK O VLIVU STAROSLOVĚNŠTINY NA JINÉ JAZYKY
V Nakladatelství Lidové noviny vyšel sborník Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages, který připravili pracovníci etymologického oddělení I. Janyšková, H. Karlíková a V. Boček. Zastřešujícím tématem sborníku jsou konkrétní jazykové vlivy staroslověnštiny a církevní slovanštiny na jiné jazyky, obecněji pak role staroslověnštiny a církevní slovanštiny na územích, kde se tyto variety užívaly. Sborník obsahuje 25 textů, jimiž přispěli domácí i zahraniční slavisté, včetně devíti pracovníků Ústavu pro jazyk český.
Zobrazit více
 
24.6.2021 TOULKY BOHEMISTICKOU MINULOSTÍ
V hamburském nakladatelství Dr. Kovače vyšla kniha Bohumila Vykypěla Wanderungen durch die bohemistische Vergangenheit I: Beiträge deutscher Slavisten zur Bohemistik. Autor putuje dějinami bohemistiky a v prvním díle potkává tři německé slavisty: Paula Dielse, Johanna Schröpfera a Karla Heinricha Meyera. Líčí jejich příspěvek k bohemistice a dospívá tak od konkrétních témat, jimiž se zabývali, k obecným otázkám bohemistického bádání jako dějiny staročeské ortografie a intelektuální kontext její diakritické reformy, hodnota staročeské literatury a kritéria, jak ji stanovit, nebo napjaté česko-německé vztahy v moderní době a jejich odraz v historické jazykovědě a literární vědě. 
Zobrazit více
 
18.6.2021 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JAZYKOVÉ PORADNY
Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.
Zobrazit více
 
17.6.2021 ŽIVA: GUMA VŠUDE KOLEM
V jazykovém koutku Anny Černé ve 3. čísle Živy se dozvíte, co mají společného gumivorní savci a slova jako klovatina, arabská guma, jantarkalafuna, kadidlopryžkaučuk či žvýkačka nebo rostliny Ficus elastica, klejicha a pryšec. A také, co je to pruženka líčková a gumovačka. Třebaže to na první pohled nemusí být zřejmé, všechny uvedené výrazy nějakým způsobem souvisejí s rostlinnými výměšky. Celý text si můžete přečíst zde.
Zobrazit více
 
9.6.2021 Z JAZYKOVĚDNÝCH AKTUALIT 2021/1–2
Právě vycházejí nové Jazykovědné aktuality, v nichž najdete mimo jiné dvě drobnosti. První má název O co se opírá jazyková poradna: Obecná taktika pro zodpovídání jazykových dotazů a napsal ji Martin Beneš, autorkou druhé je Sylva Nzimba, která se ohlíží za rubrikou Jazykový koutek v časopisu Vesmír. Celým dvojčíslem Jazykovědných aktualit můžete listovat zde.
Zobrazit více
 
1.6.2021 NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE
Vyšlo první letošní číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (23/2021). Úvodní článek Lucie Jílkové je věnován charakteristice slovního spojení takže tak z hlediska sémantického a prozodického. Tématem článku Petry Macurové je užívání přechodníků v současné češtině. Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu analyzuje Josef Štěpán. Björn Wiemer, Joanna Wrzesień-Kwiatkowska a Szymon Wrzesień-Kwiatkowski se věnují dynamice českého vidového systému, konkrétně změnám v inventáři tzv. vidových trojic.
Zobrazit více
 
1.6.2021 NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 82, 2021, č. 2) se Martin Ološtiak a Marta Vojteková zabývají principy kompozice (skládání slov) na materiálu ze tří západoslovanských jazyků. Veronika Kloudová zkoumá výjimkové fráze v češtině a dospívá k rozlišení dvou typů výjimkových frází: aditivního a extraktivního. Tomáš Duběda podává typologii ekvivalentů v právním překladu. Kompletní obsah čísla naleznete zde.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jaký je rozdíl mezi formulacemi, v nichž je, či není užit zápor;
zda je správně: Tento dotaz směřujte na vedoucího, nebo Tento dotaz směrujte na vedoucího;
zda je z hlediska psaní velkých písmen správná podoba Tea Tree Oil;
zda psát třicetiny, nebo třicátiny;
co je kořenem slova vykat;
zda je správně čalouničina práce, nebo čalounicina práce;
zda psát müsli, nebo muesli;
zda jestli si děti na konci školního roku půjdou pro vízo, nebo pro výzo.
Další novinky:
Klára Trsková se ve svém příspěvku na stránce nastenka.neologismy.cz věnuje novým slovům, která byla vytvořena kolem trendu chození bez bot.
Ústav pro jazyk český se opět zapojil do projektu Otevřená věda a nabídl stáže středoškolským studentům.
Jak probíhá Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof], si můžete přečíst zde.
Středisko společných činností AV ČR zveřejnilo nový podcast s názvem O jazyce českých raperů a anglických vulgarismech.
Ředitel ÚJČ Martin Prošek poskytl serveru Lidovky.cz rozhovor, který se týkal zejména novely zákona o matrikách, jménu a příjmení. Jeho vyjádření si můžete přečíst zde.
Dva týmy z ÚJČ letos úspěšně dokončily květnovou výzvu @dopracenakole, která povzbuzuje k dopravě na pracoviště na kole či pěšky. Tým „Staročeši“ byl složen z pracovnic a pracovníka oddělení vývoje jazyka, tým „Mladí staročeši“ z pracovnic oddělení vývoje jazyka a kabinetu studia jazyků. V soutěži týmové pravidelnosti oba týmy shodně dosáhly 94,9 procent. Gratulujeme!

Zanechat odpověď