Každému vidícímu doporučuji, aby, nechce-li vyvolávat pozornost, používal výraz nevidomí lidé. Proč? Je to zavedené, obvykle – u většiny lidí – to nevzbuzuje emoce, neriskujete, že se někoho dotknete, dáte tím najevo, že jste zorientovaný. V hovoru s nevidomým se vyplatí naslouchat, jaká slova volí konkrétně on. Nebo později můžete dojít k přímému položení otázky, jak to s titulováním své skupiny vnímá sám dotyčný.
Dále zájemcům předkládám seznam dalších slangových výrazů, jak jsem je za ty roky mezi lidmi posbírala.

Článek obdivuhodné Pavly Kovaříkové nabízí přesně to, co se uvádí v názvu. Je přínosný nejen pro ty, kteří se o komunitu „neviďošů‟ více zajímají…

Ukázka výtvarných aktivit Pavly Kovaříkové.

 

7 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Z FB skupiny Nevidomí a humor:
    Dominikán, františkán a jezuita se domluvili, že si zahrají golf. Když ale přišli na golfové hřiště, zjistili, že je už obsazené nevidomými. Dominikán se hned začal modlit: „Děkuji ti, Bože, že i oni si mohou zahrát!“ Františkán se bil v prsa, neodvažoval se ani pozvednout oči vzhůru a jen tiše zašeptal: „Pane, jak jsem byl špatný a zkažený! Vždyť jsem myslel jen na sebe!“ Jezuita obrátil oči v sloup a utrousil: „Dobrá, Bože, uznávám, že i nevidomí mají právo se občas pobavit. Ale uznej zase ty, že by si příště klidně mohli zahrát v noci!“

  2. Michal Suchý napsal:

    Dobrý den. Ještě by tam mohly být výrazy, které se používají na táborech pro děti se zrakovým postižením. Jedná se hlavně o tábor pořádaný Brněnským tyflocentrem a Pražským Tyfloturistickým oddílem při škole Jaroslava Ježka. Jméno tohoto oddílu se často zkracuje na název Tyfloturisťák, což se také může zařadit mezi výrazy používané mezi lidmi se zrakovým postižením. Na těchto táborech se často používá výraz bodák, neklidy, ptačka nebo turisťácká omáčka. Bodákem je myšlena železná tyč se špičatým jedním koncem a na druhém konci je dřevěná hlavice. Bodáky se zapíchnou do země různě po tábořišti a mezi nimi se navážou provázkové cesty, které jsou vodicími liniemi a spojují třeba trasy mezi jídelnou, budovou se sprchami, umývárkami a záchody a chatkami. Neklidy jsou takové zájmové kroužky v době odpoledního klidu a patří mezi ně např. Cyklistika, Čtení pohádek, Hlavolamy, Hudebno, Goalball, Nahrávky z minulých táborů, Přírodno nebo Vodácký neklid. Ptačka je taková něco jako hra, kdy se jede do města v kraji, kde probíhá tábor a každé dítě má svého vedoucího, který mu zadá nějaké úkoly a ten účastník se musí sám doptat na cestu, která ho dovede k cíli a může splnit úkol. Z úkolů bývá třeba něco koupit nebo něco zjistit. Součástí ptačky je nalezení restaurace a tam si musí dítě se zrakovým postižením objednat oběd, slušně se najíst a zaplatit. Turisťácká omáčka se v Tyfloturisťáku vaří k těstovinám a jsou v ní hlavně rajčata, kousky uzeného masa nebo Oregáno. Z dalších běžných používaných výrazů na těchto táborech se objevuje liháč – lihový vařič na pevný líh, plyňák – plynový vařič nebo erár – všechny věci používané během tábora.

  3. Iva Švarcová napsal:

    Paní Kovaříková,
    Váš článek je úplně skvělý. Já se zabývám problémy lidí s různými druhy postižení už mnoho let a vůbec jsem netušila, jak mnoho toho o lidech se zrakovým postižením vlastně nevím.
    Poznatky, které mi pootevřely dvířka do jazyka zrakově postižených, budu používat ve výuce studentů, kteří se připravují na učitelskou profesi.
    Děkuji Vám. Iva Švarcová

    • Josef Soukal napsal:

      Kontakt na p. Kovaříkovou najdete na stránkách, z nichž jsme materiál převzali.

Zanechat odpověď