Z článku publikovaného v časopise Český jazyk a literatura, č. 3 / 2022-2023:

Proč právě digitální hry?

Digitální hry mohou být postaveny po bok dalších médií a technických prostředků (rozhlasu, televize, počítačů, dotykových tabulí, tabletů atd.), od jejichž didaktického využití si bylo v minulosti opakovaně slibováno, že zvýší efektivitu vyučovacího procesu. Leč realita jejich školní aplikace byla mnohdy neslavná a naděje v ně vkládané nebyly často naplněny (srov. Cuban, 1986). Následující text tedy nemá být nekritickou obhajobou nového média, ale spíše snahou ozřejmit důvody účelného zapojení herního média do výuky našeho předmětu a pokusem navrhnout efektivní způsob školního využití her. Digitální hry mohou poskytnout žákům a žákyním nesporný benefit nikoli pouze v rovině jisté líbivosti a rychle vyprchané aury novosti, ale zejména v oblasti kompetencí uplatnitelných i v mimoškolním občanském a profesním životě.

Kategorie: Výuka a škola

Zanechat odpověď