Z dokumentu:

Strategické cíle souhrnně aneb jakou podporu by každé dítě, žák, rodič, učitel a škola měli mít:
každé dítě bez znalosti češtiny projde bezodkladně INTENZIVNÍ VÝUKOU ČDJ (v MŠ, ZŠ i SŠ),
každé dítě s nedostatečnou znalostí češtiny má další dlouhodobou podporu ve výuce ČDJ i podporu rozvoje akademického jazyka v běžné výuce,
každé dítě s nedostatečnou znalostí češtiny prochází pravidelně jazykovou diagnostikou, na jejímž základě jsou nastaveny parametry podpory,
způsob výuky a hodnocení všech žáků jsou přizpůsobeny aktuální úrovni znalosti češtiny,
každá škola je připravena zabezpečit výuku ČDJ v potřebném rozsahu, má finance, personální kapacity i dovednosti ve výuce a podpoře dětí a žáků s OMJ, stejně jako dostupnou metodickou a organizační podporu,
všichni (včetně rodičů s cizí státní příslušností / s odlišným mateřským jazykem) mají potřebné informace a mají se kam obrátit s žádostí o podporu,
systém podpory je jednotný a má jasná pravidla, informace, postupy a potřeby jsou sdíleny vertikálně (mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu) i horizontálně (mezi jednotlivými resorty).

Zanechat odpověď