Aneb O tom, že i ve školství malé věci mohou vyvolat velké změny, a že to, co se jeví jako „talent“, je často především hromada dřiny.

Blog věnovaný technice Cold Call:

Cold Call znamená praxi vyvolávání žáků bez ohledu na to, jestli se hlásí, nebo ne.

Cítíme, že „Cold Call“ znamená radikální změnu toho, co bychom mohli nazvat „třídní smlouvou“. Vzpomeňme na mého hospodského a jeho vžitou představu o vyvolávání. Žák si určitým chováním vyvolání „vyslouží“ a jiným chováním se mu vyhne. „Cold Call“ naopak znamená, že všichni žáci bez výjimky jsou a priori součástí diskuze a nikdo se jí nemůže vyhnout.

Aby „Cold Call“ vedl k zamýšlenému účelu, tedy ke zvýšení míry participace a myšlení, musí být splněno několik podmínek. Především musí být pozitivní. „Cold Call“ nikdy nesmí sloužit k umravňování žáků. Žáky nevyvoláváme za odměnu nebo za trest. Žáci jsou vyvoláváni proto, že nám záleží na jejich učení a že si ceníme jejich názoru. Vyvoláním říkáme: zajímá mě, co víš a co umíš, abych ti mohl pomoct se zlepšovat; zajímá mě, co si myslíš a jsem přesvědčen, že svým nápadem můžeš hodnotně přispět do společné diskuze.

Cold Call dále musí být předvídatelný a univerzální. V hodinách špičkových učitelů je „cold call“ vlastně „defaultní“ technikou – žáci již předem a automaticky vědí, že budou tímto způsobem vybíráni a že může být vyvolán kdokoliv z nich. Jiný způsob, založený například na dobrovolnících, používají pouze doplňkově. Pokud žáci očekávají, že mohou být kdykoliv vyvoláni, jsou v daleko větší míře motivováni přemýšlet o položené otázce.

„Cold Call“ bude fungovat, pokud slovo dostane co nejvíce žáků. Otázky „rozséváme“ po celé třídě, střídáme pokročilejší žáky s méně pokročilými. Docílíme tím rovnosti hlasů a uděláme si přesnější obraz o míře pochopení látky ve třídě. Můžeme například použít techniku „postupného rozbalování otázek“, kdy jednu „velkou“ otázku rozdělíme na otázky dílčí, a žáci v odpovědích navazují jeden na druhého (to, co Dylan Wiliam nazývá „basketbal“).

K čemu jsou našim žákům ve 21. století vědomosti? a další autorovy blogy

Kategorie: Obecné, Výuka a škola

Zanechat odpověď