Jak se jmenuje naše vlast? Zdánlivě jednoduchá otázka. Ti, kdo aspoň v posledním roce sledovali tisk a ostatní média, však vědí, že to tak úplně jednoduchá otázka není. Pokusme se v této brožuře o malý rozbor současného stavu a jeho historických kořenů. Také si položme několik dalších, souvisejících otázek a zkusme aspoň na některé z nich odpovědět. V evropském prostoru existují jistá historicky podmíněná schémata, podle nichž se jednotlivé země pojmenovávají, a naše země nepředstavuje z tohoto hlediska výjimku. Měla by se tedy držet standardních zvyklostí, které v tomto prostoru panují. Každé jméno, i jméno státu, je součástí jazyka, tedy primárně lingvistická záležitost. V tomto případě však s lingvistikou nevystačíme.

Publikace je dostupná ZDE.

Zanechat odpověď