Výuka latiny je na českých gymnáziích na ústupu. Přinášíme dva texty, jež věcně a bez jakéhokoli staromilectví ukazují, že tuto tendenci nelze vnímat jako pozitivní. Prvním z nich je rozhovor s Lucií Pultrovou z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy:

„Proč je podle vás nutné, aby se děti učily latinsky? 
Z mnoha důvodů. Jak už jsem zmínila, je to jazyk naší minulosti a našich významných předků a my se prostřednictvím latiny můžeme dostat k jejich myšlenkám. S výukou latiny jde ruku v ruce výuka antické kultury, kterou jsme obklopeni dodnes, takže je potřeba mít o ní alespoň základní povědomí. Další důvod je, že tomu, kdo ovládá základy latiny, to hrozně pomůže při studiu románských jazyků i angličtiny.“

Připojujeme starší článek Jakuba Žytka, předsedy Asociace učitelů klasických jazyků ALFA.

 

Zanechat odpověď