V poslední době se objevila řada návrhů na úpravu maturitní zkoušky, současně zaznívají i hlasy doporučující zrušení jednotné přijímací zkoušky (konkrétně testů, jež jsou rovněž připravovány Cermatem). Jako argumenty padají tvrzení o tom, že jednotná část zkoušky je v rozporu se společným vzděláváním či principem individualizace vzdělávání (někteří žáci z nejrůznějších důvodů nejsou schopni dosáhnout potřebných výsledků), že zkouška znemožňuje školám se profilovat, vybrat si žáky podle toho, na co škola klade důraz, či dokonce nedokáže postihnout to, co je ve vzdělávání nejdůležitější. A že v testech jsou chyby.

Josef Soukal o přijímacích zkouškách na Aktuálně.cz.

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Čerstvý článek k přijímacímu řízení, přináší zhruba totéž jako předchozí diskuse: Odpůrci jednotných zkoušek staví často na jen na tvrzeních – nepodložených či neověřitelných, popř. vytýkají testům něco, co test nemůže ověřit, apod. Ale zaplaťpánbůh za to, že byla oslovena i druhá strana.

    https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-nasem-lyceu-potrebujeme-objevitele/r~d4ce1064d81d11eb966d0cc47ab5f122/

Zanechat odpověď