Z předmluvy publikace editované ČŠI:

V první části publikace jsou rozebrány výsledky českých žáků v testu čtenářské gramotnosti PISA 2009 s ohledem na to, jak byli naši žáci úspěšní z hlediska sledovaných kompetencí, obsahových oblastí, kontextu a typu otázek. Pro srovnání připomínáme i výsledky žáků některých dalších zemí, zejména členských států OECD. Ti čtenáři, kteří šetření PISA znají, mohou rovnou přikročit k úlohám. K úvodnímu textu je možno se kdykoli vrátit a řešení úloh jím není nijak podmíněno.
Druhou, rozsáhlejší část publikace tvoří nově vytvořené úlohy podobné těm, jež se užívají v šetření PISA. Nabízíme je především učitelům vyšších ročníků základní školy, víceletých gymnázií a všech typů středních škol, kteří chtějí zjistit a rozvíjet čtenářské dovednosti svých žáků. Mohou je využít i žáci nebo studenti, kteří si chtějí ověřit, jak na tom s čtenářskou gramotností jsou, například při přípravě na další studium.

Publikace je dostupná ZDE.

Kategorie: Metodické podněty

Zanechat odpověď