Příspěvkem věnovaným hovorové spisovné češtině upozorňujeme nejen na stále aktuálnější téma, ale i na Bohemistyku, polský časopis zaměřený na naši mateřštinu. Autor v článku mj. uvádí:

Celospolečenské vědomí stále uznává hodnoty spisovné češtiny. S tím jsou však bohužel v jistém rozporu snižující se dovednosti ovládání spisovné češtiny, a to zvláště v její hovorové podobě, což je především vina naší školy. Je však potěšitelné, že dnes převládající pocit ležérnosti, nezávaznosti začíná vadit mladé generaci lingvistické i nelingvistické a že se opět v médiích ve zvýšené míře objevují pořady a články, které jsou věnovány spisovné češtině. V lingvistice se v poslední době ukazuje, že nestačí jen objektivně popisovat češtinu, ale je správné, že lingvisté požadují aktivní ovlivňování vývoje češtiny (…). Toto praktické ovlivňování je mnohdy neprávem jistými lingvisty zpochybňováno v teoretických diskusích, a to za pomoci některých zjednodušujících termínů („nálepek”), srov. např. preskripce, intervence, regulace apod.‟

Článek ZDE

O autorovi viz ZDE

Zanechat odpověď