Svět literatury je recenzovaný odborný časopis, který vychází od roku 1991 s periodicitou dvou čísel ročně a je vydáván na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je určen české akademické obci s mezinárodním přesahem, články jsou publikovány česky a mají anglický abstrakt a klíčová slova. V redakční radě působí přední literární vědci z českých i zahraničních institucí. Kompozici časopisu tvoří vědecké studie o literatuře a kultuře soustředěné v tematických blocích, dále oddíly Přehledy a materiály a Recenze věnované literárněvědným publikacím. Časopis rovněž pořádá mezioborová kolokvia k určitému tématu, jejichž výsledky pak publikuje oddíl Diskuse.

Internacionální zaměření mají zvláštní čísla Světa literatury soustředěná k jednomu tématu, publikovaná od roku 2016 v cizích jazycích, s účastí řady renomovaných zahraničních autorů.

(Z anotace časopisu)

Intertextualita Hrabalova „Kaina“

„Nepostižitelný prostor ženské vůle“: poetické svědectví Lady Mary Wroth

Jazyky v poezii exilu

Zanechat odpověď