Když se nás někdo zeptá, jakými verši začíná Máchův (1810–1836) Máj (1836) – nejvýznamnější dílo českého romantismu – bez váhání odpovíme Byl pozdní večer… A přesto Máj těmito verši nezačíná, předchází jim totiž dedikační báseň (a budeme-li chtít být ještě přesnější, pak dedikační básni předchází krátké věnování Hynku Kommovi – obchodnímu partnerovi Máchova otce). Přečteme-li si dedikační báseň na pozadí Máje, skoro to vypadá, jako by ji napsal někdo jiný. O tom, jaké motivace vedly Máchu k jejímu napsání a zařazení na čelné místo jeho vrcholné skladby (ba dokonce na začátek prvního dílu jeho plánovaných Spisů), existují různé hypotézy, kterým se tu nemůžeme věnovat. Odlišnost dedikační básně od „vlastních“ veršů Máje se pokusíme interpretovat na ose konvenčnost-nekonvenčnost.

Robert Ibrahim v ukázce z knihy Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě.

Neumělecký text: Magdalena Dobromila Rettigová: Domácí kuchařka

Jak interpretace Máje vypadat nemá.

9 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Máchův Máj nově přečtený, rozezněný a uslyšený. Voicebandová kompozice pro čtyři hlasy

    https://vltava.rozhlas.cz/machuv-maj-nove-precteny-rozezneny-a-uslyseny-voicebandova-kompozice-pro-ctyri-8729725

Zanechat odpověď