Soustřeďujeme odkazy k danému tématu:

Divadla pro maturanty

Audionahrávky – ukázky z povinné četby (DJKT)

„Tahák pro učitele“ – ND

Online stream divadel

Libeňské pašije (DpP)

Škola Ypsilon

Divadlo D21

Zanechat odpověď