Článek Pavlíny Dobruské a Pavlíny Mazáčové na Metodickém portálu RVP.CZ

Z anotace:

Společný vzdělávací program knihovníků a učitelů dává nahlédnout na fenomén knihy z různých a pro žáky mladšího školního věku dosud neznámých úhlů pohledu.

Žáci se v programu seznamují s různými druhy knih i knižních formátů (komiks, leporelo, kniha, encyklopedie), pomocí různých žánrů objevují svět (pohádka, komiks, krátké příběhy) i poznávají práci ilustrátorů. Poznání si prohlubují vlastní činností (psaní, kresba, výtvarná tvorba), a to buď samostatně, nebo v týmu. Je využito kritické práce s textem, herních a zábavných činností. Program reflektuje aktivizační principy výuky s cílem využít optimálního potenciálu každého žáka daného stupně vzdělávání (včetně talentovaných žáků i žáků se SVP). Vzdělávací obsah programu je provázán s RVP pro základní vzdělávání včetně průřezových témat a s konkrétními ŠVP dle realizátorů-učitelů.

Zanechat odpověď