Vzhledem k tomu, že čtenáři našich stránek se vracejí i k obsahu starších čísel časopisu Český jazyk a literatura, doplňujeme ročníky 2013 a 2014.

ČJL 2/2013

Stati a články

K dnešní aktualizaci díla Jaroslava Vrchlického, J. Peřina

Interaktivita čtenářství, O. Chaloupka

Náměty k interpretaci Durychova díla, K. Komárek

Výuka českého jazyka v zahraničí, M. Hrdlička

Z praxe našich škol

Práce s konceptem a stylizační variantnost, Z. Suda

Diskuse

Lze se vyhnout „misinterpretaci“ uměleckého textu?, K. Lippmann

Z nové české literatury

Knihy, knihy, knihy…, V. Novotný

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Složená přídavná jména, I. Svobodová

Rozhledy

Lubomír Doležel devadesátiletý, B. Hoffmann

Jubilea Josefa Hrabáka a Františka Tenčíka, J. Poláček

Časopis Naše řeč – obsah 93. a 94. ročníku, M. Beneš

Vzdělávání žáků-cizinců v zemích EU, J. Šindelářová

Literatura

Přínosná práce o básnickém jazyku Jaroslava Durycha, A. Debická

Pohádková monografie, V. Brožová

 

ČJL 1/2014

Stati a články

Smysl středoškolského studia češtiny ve stínu maturit, M. Čechová

Deset povídek, které zatřesou duší, Jiří Kostečka

Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva (interpretace), E. Gilk

Deset tisícovek diváků?, R. Adam

Z praxe našich škol

Vliv vyučovacích metod na vztah studentů k poezii, J. Vala – J. Sladová

Diskuse

Maturitní fórum: Vize MŠCHT a odborných organizací se diametrálně liší, H. Průžová

Z nové české literatury

Nové básnické sbírky, nové prozaické knížky, V. Novotný

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Číslovky 4, I. Svobodová

Rozhledy

Z literárního muzea: Růžena Svobodová, V. Novotný

Rudolf Mertlík nejen antický, L. Lederbuchová

Dva semináře jazykovědného sdružení, B. Procházková – M. Jamborová

Literatura

Bohemistické miniatury, R. Adam

Kategorie: Články

Zanechat odpověď