Obsah čísla:

 

Stati a články

Jan Hus a jeho doba, V. Viktora (ZDE)

Interpretace zpravodajských sdělení jako součást mediální výchovy, J. Svobodová

Audiokniha Výbor ze staročeské prózy, M. L. Hořejší

Cizinci, migrace, školství: výzvy nejen pro češtináře, V. Velčovský

 

Z praxe našich škol

K pedagogické praxi studentů češtiny na středních školách, K. Rysová (ZDE)

 

Diskuse

Problémy žáků 6. ročníku při interpretaci literárního textu, V. Laufková – K. Starý (ZDE)

 

Z nové české literatury

Trocha poezie (ani trocha prózy) nikomu neublíží, V. Novotný

 

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Opět shoda podmětu s přísudkem, I. Svobodová 

 

Rozhledy

Rétorik, rétor a rétorika, M. Čechová

Co nabízí web Asociace středoškolských češtinářů, M. Buriánková

Z literárního muzea: Josef Kocourek, V. Novotný

Plzeňská konference o slangu a argotu podeváté, J. Zeman

Češi a čeština v Chorvatsku, H. Stranjik

 

Literatura

Příručka nejen pro školy, I. Bozděchová

Literární toulky Olomoucí, J. Poláček

 

Předplatné časopisu Český jazyk a literatura (240 Kč za ročník) vyřizuje adiservis@seznam.cz.

Zanechat odpověď