OBSAH

Stati a články

Češtinářovy problémy s hoaxem, phishingem, fejkovými hodinkami a nejen s tím vším

Jiří Kraus… 1

Duše v kleci

Ladislava Lederbuchová…6

Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové

Vladimíra Brčáková…13

 

Z praxe našich škol

Válka proti superkrávám jako název knihy pro děti a mládež?

Martina Šmejkalová …20

 

Diskuse

Dráždivé děti křičíce

Jiří Veselý…29

 

Z nové české literatury

Nad poslední knihou Pavla Brycze

Erik Gilk…34

 

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

Určování slovních druhů

Ivana Svobodová…39

 

Rozhledy

Jubilant Mieczysław Balowski

Naděžda Kvítková…41

Stránky Asociace češtinářů: Roste počet příspěvků, přispěvatelů, a především čtenářů

 Josef Soukal…42

Z literárního muzea: Zdeněk Matěj Kuděj

Vladimír Novotný…44

 

Literatura

Čtyřjazyčný nomenklátor Daniela Adama z Veleslavína

Alena M. Černá…47

Prezentace dospívajících dívek v dívčích časopisech

Jitka Holasová…49

15 Úvahy o moderní mluvnici češtiny

Josef Štěpán…50

 

Kategorie: Články, Články

Zanechat odpověď