Rád bych se stručně připojil do diskuse k aktuálně tolik přetřásanému mezinárodnímu názvu naší republiky. Termín Czechia  nemohu jako rodilý Moravan přijmout. Nezahrnuje totiž ani explicite, ani implicite historicky a kulturně svébytné součásti Království českého, totiž Moravu a část Slezska (podotýkám: nejsem monarchista).

Přimlouvám se za anglický název Czechlands, který obsáhne všechny tři části naší domoviny, a přitom nepopírá zmíněné historické či kulturní konsekvence. Nejsem ovšem hispanista ani rusista (natož arabista či sinolg), takže situaci komentuji toliko z pohledu aprobovaného bohemisty a anglisty.

Prosím tímto Ústav pro jazyk český AV ČR a odborníky na výše uvedené oficiální jazyky OSN, aby se k uvedenému návrhu vyjádřili.

Jiří Kostečka

 

 

Kategorie: Články

14 komentářů.

 1. Vladimír Filip napsal:

  Anglické jméno Czechia je jediným správným překladem jména Česko. Více na: http://czechia-cesko.webnode.cz/czechia-je-oficialni/

 2. Vladimír Filip napsal:

  Už z nadpisu příspěvku je zřejmé, že se bavíme o dvojici jmen Česko/Czechia a nikoli Českozemsko/Czechlands. Když už se, vážení češtináři máte potřebu vyjadřovat k anglickému jménu, pak prosím respektujte a vnímejte jeho český originál. Bavíme se tu o všeobecně přijatém slovu Česko. Jeho překladem je Czechia. Pokud jde o slovo Czechland(s), i malé dítě ho umí přeložit zpět do češtiny. Co vám vyšlo? Českozemsko, či České země, že? Tak se náš stát ale oficiálně nejmenuje. Takže prosím – nepředkládejte nesmyslné návrhy a akceptujte jméno, které přesně zapadá do řady jmen jako jsou např. Austria, Australia, Croatia, Slovenia či Slovakia. Ale i např. Czechoslovakia, Moravia, Bohemia.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Z nadpisu je především zřejmé, že se bavíme o názvu, který by zohlednil skutečnost, že náš nynější stát se skládá ze tří ubráněných historických zemí Koruny české jako jejich dědic.
   Podotkl jsem ve svém článku, že se k problému vyjadřuji nejen jako bohemista, ale i jako anglista. Češi, Moravané a Slezané dnes přijímají – byť po dlouhých rozpacích – zkrácený název státu Česko jednak pro jeho jazykovou operativnost, jednak z respektu k názvu společného mateřského jazyka, v němž se kořen čes/češ objevuje. Tohle ale příslušníci jiných národů nevědí; anglický název Czechia tak implikuje Nečechům něco jiného než nám Česko.

   Malé české dítě si Czechlands zcela určitě nebude překládat jako Českozemsko; podobně nesmyslné by bylo překládat doslovně německý název Frankreich. Naopak malému anglickému dítěti z názvu Czechlands vyplyne, že jeden stát je tvořen více vnitřními územními celky. A o to v diskutovaném návrhu právě jde.

   Ještě něco: Inspiraci jsem čerpal z hlášení v letadle z Londýna, kterým jsem letěl do Prahy na počátku 90. let – pilot při přeletu naší státní hranice použil právě název Czechlands, takže až tak úplně nesmyslné to celé určitě není…

   • Vladimír Filip napsal:

    Nějak nechápu, proč ještě v listopadu 2017, tedy rok a půl po oficiálním schválení jména Czechia do seznamů jmen při OSN někdo může napsat, že jméno Czechlands je diskutovaným návrhem. Ne, není. Diskuse už dávno skončila. Nyní je oficiální Czechia. Krásné jméno, zvukomalebně podobné jménům Bohemia, Moravia, Czechoslovakia, Slovakia, Austria, Croatia, Italia atd. Každý stát je složen z nějakých menších historických územních celků, ale žádný z nich netrpí nutností zohledňovat všechny tyto části v názvu celého státu. To je znakem národů nevyspělých a málo sebevědomých. Přestaňme s tím už konečně a akceptujme jméno Czechia, které je jediným možným překladem jména Česko jakožto symbol svobody a nezávislosti na politické situaci.

 3. Jaromír Andrýsek napsal:

  Zvláštní, že název Česká republika neimplikuje Moravu ani Slezsko, a přesto jej akceptujeme bez výhrad.

  • Josef Soukal napsal:

   Myslím, že Česká republika je vnímána podobně jako označení „české země“.

   • Jaromír Andrýsek napsal:

    Snad je tak v povědomí „našinců“ skutečně vnímána, ale explicitně to patrné není.

 4. Jiří Kostečka napsal:

  Myslím, že pokud skutečně potřebujeme jednoslovný název v jednacích jazycích EU a OSN, pak pro angličtinu se hodí lépe složenina „Czechlands“. Ukazuje dobře jak historickou a politickou dominanci české části země po většinu jejích dějin, tak fakt, že náš stát tvoří i jiné země, totiž Morava a část Slezska – a to název Czechia nevystihuje.
  Pro němčinu by nebyl vyloučen ekvivalent Tschechienländer (srov. Bundesländer).
  Proti názvu Czechia, Tschechien apod. dosti hovoří zvuková podoba s názvy Čečenska, v tom mají kritici „Czechie“ pravdu.

  • Josef Soukal napsal:

   Připojuji se k vyjádření J. Kostečky.

  • Zdeněk Sotolář napsal:

   Návrh pana Kostečky (Czechlands) se mi líbí.

   • Vladimír Filip napsal:

    Návrh pana Kostečky (Czechlands) je návrhem dávno zamítnutým, protože Czechlands není v překladu Česko, ale Českozemsko, či České země. Tak se ale náš stát nejmenuje. ČESKÁ REPUBLIKA má oficíální krátké jméno ČESKO. Anglickým (původně latinským) ekvivalentem jména ČESKO je již od 16.století jméno CZECHIA. Nechápu, proč má někdo v dnešní době potřebu měnit historii? Proč vůbec něco navrhujete? Mě by např. nenapadlo navrhovat změnu ze Slovakia na Slovaklands.

  • Záruba napsal:

   Česko je anglicky Czechia. O tom vést diskusi je ztrátou času podobnou, jako diskutovat např. o tom, jestli je Slovensko anglicky Slovakia. A pokud někomu vadí, že Czechia se zvukově podobá slovu Chechnya, měl by jméno Czechia propagovat, aby se stalo známějším než Chechnya, a ne mlčet a přispívat tak dosavadní popularitě Čečenska.

   • Jiří Kostečka napsal:

    Pane Zárubo,

    zřejmě jste si nepřečetl pozorně můj příspěvek z 1. 11. 2017. Ten pilot byl rodilý Brit a opravdu užil pojmu „Czechlands“.

    Jako lingvista samozřejmě akceptuji tu skutečnost, že jazyk si vždycky najde svoji cestu a společnost může postavit takovému vývoji hráz jen tehdy, šlo-li by opravdu do tuhého. Například kdybychom chtěli kodifikovat běžně mluvené tvary jako „/bez/mladýho“, „deme na pívo“, /kam chceš/ ject“, popř. hanácké „dé to do tédleté kchistni!“.

    Jestliže tedy název „Czechia“ uzuálně převládl, přijměme ho. Třebaže jako rodilý Moravan s ním nejsem konformní: český název „Česká republika“ Moravanům a Slezanům nevadí potud, pokud se s daným státním útvarem ztotožňují, a to většinově naprosto platí (hovořím i o sobě). Cizojazyčný název je však již citlivější záležitost…

Zanechat odpověď