„Tento sumarizační příspěvek není hloubkovou analýzou ani vyčerpávajícím soupisem zásadních aktuálních poetik, směrů, autorů, básnických sbírek nebo básní, určeným odborníkům na českou literaturu. Jeho smyslem je pouze naznačit přehledovým, orientačním a zjednodušujícím způsobem, bez teoreticko-terminologické opory, podstatné či dominující tendence v současné české poezii v úhrnu, aniž je slovo „současné“ přísně datováno (zhruba od r. 1989 dosud), a naznačit obdobnosti a afinity vybraných způsobů básnického vyjádření a výrazu u zvolených osobností.“

Olga Stehlíková, Ladislav Zedník: Obecné rysy současné české poezie. Psáno pro stránky CzechLit – Czech Literature Online.

 

Kategorie: Česká, Články

Zanechat odpověď