Další z úvahových prací terciánů Gymnázia Ústavní se stejně jako již dříve publikovaný text M. Neužila (ZDE) dotýká víry, tentokrát dokonce jako ústředního tématu. Autor, Jonáš Chmel, se vyjadřuje uvážlivě a vzhledem k věku překvapivě zrale. Položil jsem si otázku: Proč věřit v něco, co jsem nikdy neviděl, neslyšel, a ani se té „představy“ nemohu dotknout? […]

V lednových příspěvcích se vrátíme do pozdního podzimu loňského roku, k pracím žáků jedné z tercií Gymnázia Ústavní v Praze. Téma pro úvahu si žáci volili sami a obsah a kompozici práce si mohli promyslet s dostatečným předstihem. Celek nabídl vedle textů s náměty napohled banálními či otřelými – jaké jméno zvolit pro křečka, úroveň […]

Z našeho archivu: Znovu publikujeme žákovskou práci, jež během jara zaujala mnohé návštěvníky našich stránek. Přejeme všem čtenářům, aby její pozitivní ladění předznamenalo školní rok, který právě začíná.  (1. 9. 2016) Tímto příspěvkem rozšiřujeme původní rubriku Ze studentských prací o práce žáků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Autorkou prvního zveřejněného textu je žákyně primy Gymnázia Ústavní […]

Práce na téma INSPIRACE byla zadána v kvartě, přičemž jako žánrové východisko bylo doporučeno buď líčení, nebo úvaha. Autorka, žákyně Gymnázia Ústavní v Praze, dokázala ústrojně propojit osobní zkušenost se zobecňujícími postřehy.  Kristýna Polanská: Inspirace Co mě inspiruje? Takových věcí je hodně, tak kupříkladu je mnoho lidí, které obdivuji, nechávám se jimi inspirovat v různých […]

Tímto příspěvkem pokračujeme v avizovaném rozšíření původní rubriky Ze studentských prací o práce žáků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Autorem níže zveřejněného textu je žák primy Gymnázia Ústavní v Praze. Slohová práce byla zadána jako popis inspirativní (obdivované, sympatické) osoby či bytosti s lidskými rysy, s tím, že žáci využijí prvky charakteristiky (jak už […]