Aktualizace z 31. 1. 2016: Vzhledem k rostoucímu počtu příspěvků se ukázalo být pro čtenáře přínosnější některé literární rubriky spojovat. Tituly plánované pro Knižní taháky … budou zpracovány jako samostatné příspěvky. Smyslem tohoto příspěvku, jenž snad postupně přeroste v samostatnou rubriku v rámci Tisíce a jedné knihy, je prosté doporučování knih vhodných k četbě, tak […]