Bruno Schulz: Skořicové krámy Isaak Babel: Oděské povídky Isaak Babel: Deník 1920 Pracovní listy připravila Monika Stehlíková (Skořicové krámy) a Josef Soukal (díla I. Babela). 

„V tomto příspěvku navazuji na originální nápad Miloše Hoznauera, aby se praktikující češtináři vyznali ze svých čtenářských lásek a uvedli (s příslušným komentářem) deset povídek, které je při jejich setkávání s literaturou nejvíce oslovily. Které v jejich duši zanechaly tak hlubokou brázdu, že si je stále znovu připomínají. Které je inspirují k tomu, aby tento čtenářský zážitek předávali svým žákům.‟ […]

Aktualizace z 31. 1. 2016: Vzhledem k rostoucímu počtu příspěvků se ukázalo být pro čtenáře přínosnější některé literární rubriky spojovat. Tituly plánované pro Knižní taháky … budou zpracovány jako samostatné příspěvky. Smyslem tohoto příspěvku, jenž snad postupně přeroste v samostatnou rubriku v rámci Tisíce a jedné knihy, je prosté doporučování knih vhodných k četbě, tak […]