Štěpánka Klumparová, Irena Poláková: Tvořivá obměna literárního textu – epos o Gilgamešovi Zuzana Šalamounová: Práce s ukázkou z knihy Oty Hofmana Útěk

Z rozhovoru s asyriologem Jiřím Proseckým: (…) lze předpokládat, že na takové texty, které změní výklad jednotlivých motivů, ještě v budoucnu narazíme? „Je to pravděpodobné. Nemůžeme vyloučit ani to, že je někdo objeví v již existujících muzejních sbírkách. Od roku 2003, kdy jsme publikovali poslední český překlad Eposu, se bádání v tomto směru opět posunulo, […]

Kategorie: Epos o Gilgamešovi

Anotace: Žáci se na základě stručného převyprávění a sady otázek seznamují s obsahem a strukturou eposu o Gilgamešovi. Žáci mohou utvořit řetěz a ze svých odpovědí chronologicky rekonstruovat příběh eposu. Z ilustrací k jednotlivým tabulkám může vzniknout komiks. Více ZDE.